Home page

Stavy mysli – Za obrazem, nová stálá expozice

Nové pojetí stálé expozice Galerie Středočeského kraje v Jezuitské koleji v Kutné Hoře se zásadně liší od její bývalé podoby, kde se postupně mapovalo historické budování sbírek. Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe navazujících (nebo vůči sobě se vymezujících) stylů a „-ismů“.

IHS - jezuitská expozice

Záměrem expozice je představit smysl existence Tovaryšstva Ježíšova, tím pak ukázat obsah, způsoby a důsledky jezuitské výuky v kolejích jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se tomuto záměru přizpůsobuje důrazem na stručnost, trefnost a dialogičnost sdělení. Místem instalace je schodiště věže severního křídla koleje, podél něhož uvidíte na lehkých pruzích látky vlát intence.

Lumír Hladík - Ach, bratře

Lumír Hladík je významnou postavou českého konceptuálního umění sedmdesátých let, trvale žije v Kanadě od roku 1981. Jeho instalace "Ach, bratře", koncipovaná přímo pro barokní lázně Jezuitské koleje, je myšlena jako kritická reflexe toho, jak současná společnost se svou posedlostí iluzivní "věčností" (např. mediálních celebrit) odmítá uznávat smysl smrti. Jak autor sám říká: "Neúcta vůči smrti zabije život!"

Jiří Beránek - Mezidobí

Výstava Jiřího Beránka je koncipovaný přímo pro Jezuitskou kolej, kde GASK sídlí, reflektuje protipóly její historické identity: budova původně vzniklá jako místo duchovní výchovy byla po odchodu Jezuitů z Kutné Hory v 70. letech 18. století vzápětí převedena do vojenské správy a sloužila po více než dvě století jako armádní objekt.

Jiří Šalamoun - Troufalost v úplňku

Rok 2015 je pro Jiřího Šalamouna rokem jeho osmdesátin. V GASK - Galerii Středočeského kraje představujeme jeho filmovou, animační, plakátovou, knižní i volnou tvorbu.

Aktuálně v GASK

Odebírejte náš newsletter

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

  • 18.04. 11:00

    18. dubna (sobota) od 11.00 do 13.00 hodin MEZIDOBÍ / program pro děti k výstavě Jiřího Beránka / Lidstvo už od nepaměti prochází stavy klidu a míru střídanými stavy nepokojů, násilí a válek.

Neděle

Nid: 7
Nid: 9
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24