Home page

Stavy mysli – Za obrazem, nová stálá expozice

Nové pojetí stálé expozice Galerie Středočeského kraje v jezuitské koleji v Kutné Hoře se zásadně liší od její bývalé podoby, kde se postupně mapovalo historické budování sbírek. Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe navazujících (nebo vůči sobě se vymezujících) stylů a „-ismů“.

IHS - jezuitská expozice

Záměrem expozice je představit smysl existence Tovaryšstva Ježíšova, tím pak ukázat obsah, způsoby a důsledky jezuitské výuky v kolejích jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se tomuto záměru přizpůsobuje důrazem na stručnost, trefnost a dialogičnost sdělení. Místem instalace je schodiště věže severního křídla koleje, podél něhož uvidíte na lehkých pruzích látky vlát intence.

Pavel Brázda - MEZI ZAČÁTKY A KONCI II

Pavel Brázda je považován za jednu z nejvýraznějších solitérních osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Jeho dílo vychází z naprosto osobitého pojetí figurálního realismu, v němž se propojují prvky fantasijní představivosti s racionální výpovědí o světlé i stinné stránce lidské psychiky. Autorova výstava se koná u příležitosti jeho 90. narozenin.

Igor Grimmich - Image

Autor vnímá obraz jako souhrn většího množství dat, která dohromady vytváří širší představu o skutečnosti. Vznikají tak osobité malířské záznamy z cest po městských krajinách skutečných i neskutečných. Použil fotky z výletů po městech jako jakousi základní strukturu a nabalil na ni vlastní zkušenost.

Jaroslav Valečka - Krajina vnitřní a krajina vnější

Jaroslav Valečka konzistentně setrvává na svých klasických malířských pozicích. Systematicky navazuje na kořeny evropského krajinářství v linii severního romantismu.

Jeho krajinomalba je úzce vázána na Lužické hory v severních Čechách, kraj jeho dětství a dospívání. Umělec zachycuje krajinu jako obraz lidí, kteří ji obývají.

Eliška Lhotská - FUTURE IS NOW

Představ si svět v roce, kdy se vše rozplynulo.To, co bývalo zvykem, stalo se světelným příběhem zapsaným v binárním kódu. To, co bývalo realitou, se rozpustilo v jezeře informací. New Archeology je šperkařská kolekce, pro kterou je třeba i obyčejný kousek chleba odlít do kovu a tím jej zachovat pro dalekou budoucnost.

Dalibor Smutný - Ze světla ke světlu

Laureát ceny Vladimíra Boudníka vystavuje v GASK do 8/5 2016.

Od poloviny 90. let se ve své grafice zabývá tematikou, která se stala jeho emblematickým vkladem do spektra současného českého umění. Rostliny,
jejichž listy či květy mají výrazně plastický charakter, se v jeho grafických listech vynořují ze sametové temnoty do zvláštního bělostného světla.

 

Erik Sikora - Těšení

Ústředním tématem Džumělcovy tvorby je hra. Používá nenáročné a široce využívané DIY (udělej si sám) postupy. V duchu současné klipové kultury pracuje s videem,
které často kombinuje s epickou zvukovou poezií.

Aktuálně v GASK

Odebírejte náš newsletter

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 9
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24