Vzdělávací programy pro mateřské školy

Programy pro mateřské školy trvají 45–60 minut. Skladba dílčích aktivit podporuje komunikativní, sociální a personální kompetence malých předškoláků a školáků. Mozaika úkolů rozvíjí u dětí jemnou motoriku a estetické cítění. Programy podporují chápání uměleckých děl, představivost a tvořivost. Současně podporují interakci se spolužáky a reagování na jejich podněty. Vybrané programy rozvíjejí také vnímání hudebních podnětů nebo představy o tanci. 
 
Edukační programy ke stálé expozici Stavy mysli/ Za obrazem - obměny a intervence:
 
UŽ JSI BYL V GALERII? / Program seznámí nejmladší žáky s galerijním prostředím. Ukážeme dětem, co všechno mohou v galerii vidět, zažít, jak se v ní chovat, a „naťukneme“ otázku, co je to umění. Program si klade za cíl představit naši instituci jako místo, kam se děti mohou vracet, kde mohou trávit volný čas a hravým způsobem se učit nové věci. Součástí programu je výtvarná aktivita zprostředkovávající vybrané dílo ze stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem a návštěva Vizuálních heren.

LINIE Č.115? / Linie, struktury, geometrické elementy, hra s náhodou a propojení umění s vědou. To jsou základní oblasti, kterým se věnoval Zdeněk Sýkora ve své tvorbě. Některé z nich prozkoumáte v rámci programu „Linie č. 115?“. Budeme pracovat s tvary, barvami, jejich vzájemnými vztahy a také s náhodou, která je nedílnou součástí našeho života.

PANÍ CHARITA / „Umění o lidech a pro lidi“, to bylo jedním z hesel zakladatele hominismu Pavla Brázdy. V jeho obrazech se odráží fascinace městem a lidmi, kteří se v něm pohybují. Při pozorném pohledu na jeho obraz s názvem „Paní Charita“, ve stálé expozice Stavy mysli/ Za obrazem, odhalíme běžné životné situace, každodenní zkušenosti, i lidské vztahy. A protože podle Pavla Brázdy je hlava sídlem duše, podíváme se i na další díla, ve kterých tato místa ztvárňuje. Také si budeme povídat o výrazných barvách a liniích, pro něj tak typických. A jak bychom vypadali jeho očima my? A Jak by vypadalo sídlo naší duše?

PADÁ LISTÍ / Program k obrazu Antonína Slavíčka zavede děti do podzimního parku. Povídáním, kreslením, lepením a malou hrou vstoupíme do obrazu a objevíme, že i podzim je krásný, přestože/protože každý rok přináší spadané listí a kaluže vody.

ROZHÁNĚČ ŽIVLŮ/ Jitka a Květa Válovy byly, jak je známo, nerozlučné sestry-dvojčata. Jejich tvorba je ale odlišná. Obě malovaly postavy – Jitčiny byly dlouhé a štíhlé, Květiny naopak mohutné a silné. Kromě lidských postav Květu také velice zajímaly přírodní živly. Obojí se spojilo v obrazu Rozhaněč mraků. Inspirováni tímto dílem si budeme povídat o živlech a tajemných postavách. Nebude chybět hra, pantomima a vlastní výtvarné vyjádření zvoleného živlu.

MLHA PŘEDE MNOU, MLHA ZA MNOU / Při pozorném pohledu na jemné dílo Václava Boštíka se ponoříme do mlhoviny a odhalíme na první pohled netušené barvy a tvary. Čtverec a kruh, které provázely tvorbu Václava Boštíka, budou i našimi hlavními motivy. Šikovní předškoláci si sami nakreslí a vystřihnou barevné tvary, které v ateliéru skryjeme za mlhovinou vytvořenou temperovými barvami. Při pečlivém pozorování, povídání a vlastní tvorbě zjistíme, že nás za mlhou čeká něco více než jen barevný kruh nebo čtverec.

ANDĚL PRO VITÍKA / Výtvarným materiálem se může stát opravdu cokoli. Žáci se seznámí s umělkyní, která dávala odpadkům ze smetiště novou tvář a šanci na druhý život. Tiše stojící socha Anděl pro Vitíka od sochařky Věry Janouškové je poctou jejímu dobrému příteli. Ne nadarmo se říká, že přátelé jsou jako andělé. Jaké kamarády máte ve své třídě a kdo by mohl být tím Vaším „andělem“? Na pozadí těchto otázek vytvoříme společné dílo, které propojí tvorbu Věry Janouškové s námi samotnými. 

CESTA ZA SNY/ Kde se berou sny a jak vznikají? Můžeme na ně nějakým způsobem výtvarně reagovat? Vydejme se do světa snových představ předních českých surrealistů Mikuláše Medka, Jindřicha Štýrského a Toyen. K jakým konkrétním věcem odkazují tvary v jejich obrazech a do jakých prostředí je dosadili? Co vypovídají o jejich životech? Vydáme se na dobrodružnou cestu do podvědomí těchto tří umělců a vyzkoušíme i svoji představivost a fantazii v reakci na jejich díla i vybrané věci kolem nás.

TVAROHRANÍ / Edukační program k obrazu Kolovrátkář od Josefa Čapka děti zavede do světa geometrických tvarů (čtverců, obdélníků, kruhů i trojúhelníků) a sociálních témat. Budeme si pohrávat s tvary jeho kubistických postav a zároveň v nich rozpoznávat konkrétní typy lidí. Kdo jsou? A proč je Josef Čapek maloval? Povídat si ale budeme i o barvách. Na závěr nás čeká vlastní tvorba, jejímž motivem bude opět figura. A jaká? To už se nechte překvapit. Prozradit můžeme alespoň to, že vám bude dobře známá. Program vychází ze vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání Dítě a společnost. Cílem programu je rozvíjet představivost a tvořivost dětí prostřednictvím výtvarné aktivity.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22