Edukační programy pro školní a zájmové skupiny

Edukační programy, komentované prohlídky, přednášky a výtvarné dílny mají za cíl zprostředkovat přístupnou formou umění 20. a 21. století a otevřít možnost neformálního vzdělávání a aktivního trávení volného času v galerii.

Programy pro školní skupiny jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání. V každém programu propojujeme průřezová témata úzce související s výstavou.

Pro užší spolupráci, která podpoří Váš Školní vzdělávací program, neváhejte kontaktovat Lektorské centrum.

  Programy pro druhý stupeň základních škol (90 -120 min) pracují kromě diskusních prvků také s dramatickými a především výtvarnými aktivitami, pomocí nichž rozvíjejí kompetence k umělecké komunikaci a kompetence osobnostně sociální a kulturní. Programy podporují vnímání uměleckých děl, orientaci v umění, představivost a tvořivost. Současně podporují vnímání druhých a reagování na jejich podněty.

  Časově náročnější programy pro střední školy (120 min) jsou koncipovány jako diskuse a kladou důraz na spojování souvislostí. Jedním z cílů programů je rozvoj kompetencí kulturních a k umělecké komunikaci, stejně jako kompetencí komunikativních, sociálních a personálních.

  Programy pro mateřské školy trvají 45–60 minut. Skladba dílčích aktivit podporuje komunikativní, sociální a personální kompetence malých předškoláků a školáků. Mozaika úkolů rozvíjí u dětí jemnou motoriku a estetické cítění. Programy podporují vnímání uměleckých děl, představivost a tvořivost. Současně podporují vnímání druhých a reagování na jejich podněty.

  Programy pro první stupeň základních škol trvají 70-90 minut. Skladba dílčích aktivit podporuje komunikativní, sociální a personální kompetence školáků. Mozaika úkolů rozvíjí u dětí jemnou motoriku a estetické cítění. Programy podporují vnímání uměleckých děl, orientaci v umění, představivost a tvořivost. Současně podporují vnímání druhých a reagování na jejich podněty.

  14. ledna 2017 (sobota) od 16.00 – 18.00 hodin / V sobotním programu se dozvíte více o chystané soše na počest Zdeňka Pešánka, k jejímuž vzniku se můžete připojit, dozvíte se jak chaos souvisí s Pešánkovou tvorbou a uvidíte kratičký film, který vytvořili děti během dílen GASK dětem. Srdečně Vás zveme.

  30. března 2016 (čtvrtek) od 17.00 hodin / Co nového v GASK? Komentované prohlídky pro pedagogy k nově otevřeným výstavám.
  Provedeme vás nově otevřenou výstavou Josefa Hnízdila s názvem Odložený případ.
  Místo setkání: pokladna GASK / Místo konání: Galerie IV. / Cena: zdarma

  27. dubna 2017 (čtvrtek) od 17.00 hodin / Komentovaná prohlídka k nově otevřené výstavě Michaela Hona v Projectroomu, Kateřiny Blaškové ve Whiteboxu, Jana Kováříka v Experimentálním prostoru a Romana Franty v Café Fatal.
  Místo setkání na pokladně GASK / Vstupné: pro pedaogogy zdarma

  Lektorské centrum GASK nabízí neplacenou praxi během letních výtvarných dílen pro děti „pARTy time GASK 2017“. Pozice: Asistent vedoucího edukátora výtvarných dílen

  Lektorské centrum GASK připravilo ve spolupráci s Českou sekcí INSEA[1] celoroční kurz, který představí osobnosti českého a světového umění jako zdroj inspirace pro výuku výtvarné tvorby v mateřských školách.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22