Lektorské centrum

Lektorské centrum GASK vzniklo v roce 2009 a od počátku navazuje na myšlenkovou, prostorovou a programovou nabídku galerie. LC GASK se snaží svou činností podněcovat veřejnost, aby výtvarné umění vnímala jako přirozenou součást svého života chápala galerijní a muzejní instituce jako otevřené místo.

Během příprav lektorských programů LC GASK spolupracuje s kurátorským oddělením a umělci na komentovaných kurátorských prohlídkách, přednáškách a výtvarných dílnách.

Od listopadu 2012 realizuje LC GASK projekt „Umění spojení“, který hledá cestu k místní komunitě, propojuje a zprostředkovává dialog mezi generacemi, lidmi zdravými i se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním. V roce 2015 projekt prozatím vyvrcholil třetím ročníkem „Umění spojení 015“. Kompletní informace ke všem ročníků naleznete na http://www.gask.cz/cs/lektorske-centrum/umeni-spojeni-015.

Stálé programy a komentované prohlídky pro školy a veřejnost: informace v Doprovodných programech a objednávky na militka@gask.cz nebo 725-607390.

Nabídka LC GASK

Edukační programy pro školy:

LC GASK připravuje edukační programy pro mateřské, základní i střední školy. 

Vzdělávací programy, komentované prohlídky, přednášky a výtvarné dílny mají za cíl zprostředkovat atraktivní formou umění 20. a 21. století a otevřít možnost aktivního trávení volného času v galerii.

Programy pro školní skupiny jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání. V každém programu propojujeme průřezová témata úzce související s výstavou.

Programy pro mateřské školky první stupeň základních škol trvají 45–60 minut. Skladba dílčích aktivit podporuje komunikativní, sociální a personální kompetence malých předškoláků a školáků. Pestrá mozaika úkolů rozvíjí u dětí jemnou motoriku a estetické cítění.

Programy pro základní školy (90 min) pracují kromě diskusních prvků také s dramatickými a především výtvarnými aktivitami, pomocí nichž rozvíjejí kompetence k umělecké komunikaci a kompetence osobnostně sociální a kulturní.

Časově náročnější Programy pro střední školy (120 min) jsou koncipovány jako diskuse a kladou důraz na spojování souvislostí. Aktivity doplňují pracovní listy, které se studentům stanou efektivní pomůckou v dalším studiu. Jedním z cílů programů je rozvoj kompetencí kulturních a kumělecké komunikaci, stejně jako kompetencí komunikativních, sociálních a personálních.

NABÍDKU AKTUÁLNÍ PROGRAMŮ K NOVÉ STÁLÉ EXPOZICI STAVY MYSLI/ZA OBRAZEM A DALŠÍM VÝSTAVÁM NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOPROVODNÉ PROGRAMY-ŠKOLY

Výtvarné dílny pro děti:

  • GASK dětem jsou pravidelné výtvarné dílny, při nichž se děti seznamují s výtvarnými technikami a setkávají se s originálními díly českého umění ze sbírek GASK. Děti interaktivně poznávají obsah a formu vybraného díla a stávají se umělci reagujícími na aktuální témata a otázky. GASK dětem se koná každé úterý a středu od 14.00 do 16.00 hodin. Anotace aktuální dílen na každý měsíc naleznete v záložce DOPROVODNÉ PROGRAMY-PRO DĚTI
  • pARTy time GASK jsou vícedenní letní výtvarné dílny, které navazují na krátodobé výstavy nebo stálou expozici Stavy mysli / Za obrazem. Třídenní tvorba vrcholí čtvrtý den přípravou jednodenní výstavy pro rodiče a kamarády. 

Mezigenerační programy pro pra-rodiče s dětmi:

  • MEZIGENERAČNÍ PROGRAMY jsou pozvánkou pro dospělé a jejich ratolesti k výtvarným aktivitám, při nichž se mohou vzájemně překvapovat a obohacovat neotřelými pohledy na zadané téma. Rodinné programy se konají zhruba jednou za měsíc v návaznosti na právě probíhající výstavu.

Programy pro studenty a dospělé:

  • KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ke stálé expozici STAVY MYSLI/ ZA OBRAZEM a k aktuálním krátkodobým výstavám. 
  • VÝTVARNÉ DÍLNY S UMĚLCI jsou dalším typem programu, při němž se mohou návštěvníci setkat nejen s uměním, ale i se samotnými autory. Aktuální přehled nabízených workshopů naleznete v sekci DOPROVODNÉ PROGRAMY-VÝTVARNÉ DÍLNY A KURZY

Prostory Lektorského centra GASK:

  • Ateliér LC GASK je prostor pro výtvarné dílny a lektorské programy s výtvarnou aktivitou. Ateliér navrhl Jan Fabián
  • Časová osa je obvykle prvním místem setkání a kontaktu v rámci edukačních programů pro školní skupiny, ale i výtvarné dílny pro děti. Otevřený prostor v těsné blízkosti ateliéru poskytuje vhodné zázemí pro úvodní motivaci k programu. Časovou osu realizovali pro GASK Jiří Franta a David Böhm.
  • Vizuální herny je interaktivní prostor ve druhém patře Severního křídla Jezuitské koleje, který umožňuje doslova vstoupit do děl světových malířů. Autorkou koncepce je Barbora Zachovalová. Realizace Vizuálních heren se konala v rámci poslední fáze rekonstrukce Jezuitské koleje.
  • Dětský koutek je dílem Evy Koťátkové. Děti od dvou do desíti let v něm mohou strávit inspirativní čas hrou, drobnými výtvarnými aktivitami, četbou nebo jen odpočinkem.

Lektoři/ edukátoři LC GASK:

Karin Militká / militka@gask.cz, 725-607390

Ivona Bartošová / bartosova@gask.cz, 702-045215

Věra Pinnoy / pinnoy@gask.cz, od 01/2016 na mateřské dovolené

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22