Mezi snem a skutečností - pohled na svět dětí z vyloučených lokalit

Výstava Mezi snem a skutečností je projektem sociální služby NZDM Klubus ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje (GASK). Její podtitul Pohled na svět dětí z vyloučených lokalit odkazuje na fenomén problematiky ubytoven, jakéhosi mikrokosmu, v němž vyrůstají generace lidí se složitým přístupem k běžným zdrojům. Tato výstava má ambice poodhalit skrytý svět ubytoven, míst, kde vedle zjevných problémů prožívají jejich obyvatelé své každodenní radosti, mají své tužby a naděje, míst se svébytnou kulturou a hodnotami. Posláním naší služby je minimalizovat dopady nepříznivé životní situace na budoucí směřování obyvatel z těchto lokalit, probouzet v nich jejich silné stránky, podporovat jejich osobní růst a seberealizaci. Tato práce je založena na vztahu a důvěře mezi pracovníkem a klientem, vymezená individuálním přístupem a komunikací. Jelikož verbální prostředky mají své limity, rozhodli jsme se vytvořit artefiletický program, který by byl nápomocen rozvoji kreativity, vnitřního náhledu a fantazie, a který by dotvořil proces poradenství. Díla jsou zpodobněním pocitů, které vyvolávají různá témata. Jejich realizaci předcházela společná hledání postojů a diskuze. Pro větší pochopení propojení vnitřního světa se světem umění jsme se zúčastnili dvou workshopů v Lektorském centru GASK. Výstava je orientována podle tematické posloupnosti. Od abstraktních forem vyjádření procházíme dál k individuálnímu pojetí emocí a stavů mysli, ke konkrétnímu zamyšlení nad svými přáními a potřebami, abychom se poté setkali v přesahujícím propojení společné tvorby. Výstava obsahuje také audio a video sekci, která pomáhá dokreslovat představu o každodennosti života klientů. Autorům je šest až šestnáct let. Doufáme, že tato výstava přispěje k porozumění, respektu a prohlubování vztahů mezi většinovou společností a obyvateli vyloučených lokalit.

Datum konání: 
17. 10.2019
18. 10.2019
19. 10.2019
20. 10.2019
21. 10.2019
22. 10.2019
23. 10.2019
24. 10.2019
25. 10.2019
26. 10.2019
27. 10.2019
28. 10.2019
29. 10.2019
30. 10.2019
31. 10.2019
01. 11.2019
02. 11.2019
03. 11.2019
04. 11.2019
05. 11.2019
06. 11.2019
07. 11.2019
08. 11.2019
09. 11.2019
10. 11.2019
11. 11.2019
12. 11.2019
13. 11.2019
14. 11.2019
15. 11.2019

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22