Světelný workshop pro děti

Zapni světlo pro Pešánka 12.–16. června 2018
Festival světla ve veřejném prostoru Kutné Hory

16. června (so) od 14.00 / VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI, PLNÁ SVĚTLA, S UMĚLKYNÍ MICHAELOU BARTOŇOVOU

Výtvarná dílna pro děti ve věku od 7 do 11 let, ve které za pomoci experimentů se světlem, digitálních technologií (iPad) a pohybu vlastního těla společně vytvoří krátký divadelní příběh odrážející principy tvorby Zdeňka Pešánka. Součástí výtvarné dílny bude závěrečné divadelní představení, které bude výsledkem jejich několikahodinového tvoření. Představení je určeno pro rodiče a přátele účastníků dílny, ale i běžnou veřejnost.

Místo setkání: pokladna GASK / Cena: 300 Kč (v ceně materiál a odborné vedení) / Délka programu: 180 minut / Max. počet účastníků: 10 / Začátek programu: 14.00 hod. / Začátek divadelního představení: 17:30 hod. / Rezervace: bartosova@gask.cz nebo 705 045 215; hasalova@gask.cz nebo 725 607 395

Festival Zapni světlo pro Pešánka vznikl za finanční podpory Státního fondu kultury ČR a podpory Města Kutná Hora.

Datum konání: 
16. 06.2018

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22