Jiří Sozanský: Signum actu / Znamení činu

25. 11.2018 - 17. 03.2019

Vernisáž: 24/11 16.00

kurátor: Richard Drury

prostor: Přesahy grafiky

Dílo Jiřího Sozanského (1946) se dá charakterizovat jako „nekončící zápas“ vzdorných humanistických hodnot s brutálním ideologickým dogmatem. Sozanský se po celou svou tvůrčí dráhu soustavně zabývá mechanismy lidského zla nejen v podobách nelítostné agrese, ale také projevujícího se skrytě v neviditelných, zato neméně nebezpečných formách, jakými jsou například vydírání, vyhrožování či útlak.

Výstava „Signum actu“ (Znamení činu) volně navazuje na projekt „Mezní situace“, který Jiří Sozanský realizoval v GASK v roce 2015. Pokud se zmíněná výstava zaměřila na téma hrůzy války, jeho nový projekt vychází z toho, jak autorovu generaci i jeho osobně zasáhly dvě tragické události, které se odehrály před padesáti lety: okupace Československa silami Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a následné sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969. Na výstavě se představuje v symbolickém „oblouku“ cyklus autorových kreseb a grafik z přelomu 60. a 70. let 20. století na téma Jóba a nový cyklus Signum actu/ Znamení činu, inspirovaný mučednickým protestem Jana Palacha. Společného jmenovatele mezi těmito cykly najdeme v mravním principu „trpícího spravedlivého“.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

  • 17.11. 10:00

    17. listopadu (sobota) od 10.00 hodin / Transformace malby - workshop s umělcem Janem Tichým

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22