Jolana Havelková - Nemluv na mne tak složitě

27. 05.2018 - 28. 10.2018

vernisáž: 26/5 2018 v 16.00

kurátorky: Veronika Marešová, Adriana Primusová

prostor: PŘESAHY GRAFIKY

trvání výstavy: 27/5 - 28/10 2018

Tvorba Jolany Havelkové bývá často přiřazována k žánru fotografie, ale způsoby jejího uměleckého vyjádření tyto hranice značně překračují. Pohybuje se od fotografie, mail-artu až k experimentálním a konceptuálním pracím. Typickým rysem jejího uměleckého rukopisu je tematická vícevrstevnatost, obsahová i technická propracovanost. Často klade důraz na lineární pojednání, které se svých charakterem přibližuje grafickému vyjádření.

V prostorách Přesahy grafiky představí tematické soubory od roku 2006 až do současnosti. K vidění budou například cykly krajina 06, hudebně – vizuální projekt Návrh na změnu partitury, Citlivá data, Volání do lesa a také její nejnovější soubor Šperky.

Doprovodné programy pro tento týden

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22