Odpovědi přírody

28. 06.2015 - 13. 09.2015

BLACKBOX

 

3. patro

Odpovědi přírody

Pocta Janu Sekerovi

Další z cyklu výstav Práce na papíře ze sbírek GASK je věnována bývalému řediteli galerie Janu Sekerovi, který galerii v době svého vedení v letech 1990 – 2000 navrátil jejímu původnímu zaměření na progresivní tendence 20. století. Letos 10. ledna zemřel.

Vystavená díla Dalibora Chatrného (1925 – 2012) a Olgy Karlíkové (1923 – 2004) jsou dokladem Sekerovy významné akviziční činnosti. Oba autory spojuje silný vztah ke krajině s konceptuálními přesahy a zájem o samotný tvůrčí proces. Jejich díla jsou výtvarnými záznamy přírodního prostoru, který vnímají jako nekonečný.

Adriana Primusová, kurátorka

Doprovodný program

Doprovodné programy pro tento týden

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22