ACCOMPANYING PROGRAMMES

Recent Accompanying Programs

NA PŘELOMU VĚKŮ – přednáška Martina Krummholze, v sobotu 26. 1. 2019 v 16.30 hodin
Tvorba Ladislava Šalouna v kontextu českého sochařství přelomu 19. a 20. století pohledem historika umění Martina Krummholze.
Místo konání: Barokní lékárna / Vstupné: 20 Kč / Doba trvání: 90–120 minut

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 10.00 nebo od 15.00 hodin.

Sobota 9. února 2019, od 10.00 do 17.00 hodin

Tvůrčí dílna představí možnosti práce se sádrou, především volné modelování přímo v materiálu.

9. 2. od 15.00 hodin
Místo konání: Výstava Šaloun: Dotek osudu / Místo setkání: v předsálí výstavy 3. n. p. / Vstupné: zdarma k platné vstupence do výstavy / Bez rezervace

OBRAZ - SLOVO - PROSTOR sjednocuje doprovodné sobotní programy.

Lektorské centrum GASK nabízí neplacenou praxi během letních výtvarných dílen pro děti „pARTy time GASK 2019“. Pozice: Asistent vedoucího edukátora výtvarných dílen či vedoucího edukátora výtvarných dílen.

Srpen 2019/ Letní výtvarné dílny pro děti budou v letošním roce inspirovány výstavou Tváře expresionismu - pARTy time. Pro letošní rok se zaměříme i na starší účastníky a jednu letní výtvarnou dílnu věnujeme výstavě Jaroslava Vožniaka - pARTy teens.

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22