Vzdělávací programy pro I. stupeň ZŠ

Programy pro první stupeň základních škol trvají 70–90 minut. Skladba dílčích aktivit podporuje komunikativní, sociální a personální kompetence školáků. Mozaika úkolů rozvíjí u dětí jemnou motoriku a estetické cítění. Programy podporují chápání uměleckých děl, orientaci v umění, představivost a tvořivost. Současně podporují interakci se spolužáky a reagování na jejich podněty. Vybrané programy rozvíjejí také vnímání hudebních podnětů, představy o tanci nebo zapojují hmatové a čichové vjemy.
Pokud není blíže specifikováno, jsou níže uvedené programy vhodné pro všechny ročníky prvního stupně. Na základě předchozí domluvy s pedagogem však přizpůsobíme množství informací konkrétnímu ročníku, aby obsah vhodně doplňoval aktuální výuku a byl přínosem.
 
 
Edukační programy ke stálé expozici Stavy mysli/ Za obrazem - obměny a intervence
 
UŽ JSI BYL V GALERII? / Program seznámí nejmladší žáky s galerijním prostředím. Ukážeme dětem, co všechno mohou v galerii vidět, zažít, jak se v ní chovat, a „naťukneme“ otázku, co je to umění. Program si klade za cíl představit naši instituci jako místo, kam se děti mohou vracet, kde mohou trávit volný čas a hravým způsobem se učit nové věci. Součástí programu je výtvarná aktivita zprostředkovávající vybrané dílo ze stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem a návštěva Vizuálních heren.
 
LINIE Č.115? / Linie, struktury, geometrické elementy, hra s náhodou a propojení umění s vědou. To jsou základní oblasti, kterým se věnoval Zdeněk Sýkora ve své tvorbě. Některé z nich prozkoumáte v rámci programu „Linie č. 115?“. Budeme pracovat s tvary, barvami, jejich vzájemnými vztahy a také s náhodou, která je nedílnou součástí našeho života.
 
PANÍ CHARITA / „Umění o lidech a pro lidi“, to bylo jedním z hesel zakladatele hominismu Pavla Brázdy. V jeho obrazech se odráží fascinace městem a lidmi, kteří se v něm pohybují. Při pozorném pohledu na jeho obraz s názvem „Paní Charita“, ve stálé expozice Stavy mysli/ Za obrazem, odhalíme běžné životné situace, každodenní zkušenosti, i lidské vztahy. A protože podle Pavla Brázdy je hlava sídlem duše, podíváme se i na další díla, ve kterých tato místa ztvárňuje. Také si budeme povídat o výrazných barvách a liniích, pro něj tak typických. A jak bychom vypadali jeho očima my? A Jak by vypadalo sídlo naší duše?

LETEM SVĚTEM UNESCEM/ Co mají společného Kutná Hora, Litomyšl, Brno, Olomouc, Telč, Český Krumlov, Holašovice, Kroměříž, Lednice-Valtice, Praha, Třebíč a Žďár nad Sázavou? Všechna města jsou zapsaná na seznam UNESCO. Ať už jste tato památkově chráněná místa navštívili, nebo ne, během programu je společně blíže prozkoumáme. Otisk, který zanechají v naší paměti, pak ztvárníme technikou fotogramu a koláže.

ROZHÁNĚČ ŽIVLŮ/ Jitka a Květa Válovy byly, jak je známo, nerozlučné sestry-dvojčata. Jejich tvorba je ale odlišná. Obě malovaly postavy – Jitčiny byly dlouhé a štíhlé, Květiny naopak mohutné a silné. Kromě lidských postav Květu také velice zajímaly přírodní živly. Obojí se spojilo v obrazu Rozháněč mraků. Inspirováni tímto dílem si budeme povídat o živlech a tajemných postavách. Nebude chybět hra, pantomima a vlastní výtvarné vyjádření zvoleného živlu.

PADÁ LISTÍ / Program k obrazu Antonína Slavíčka zavede děti do podzimního parku. Povídáním, kreslením, lepením a malou hrou vstoupíme do obrazu a objevíme, že i podzim je krásný, přestože/protože každý rok přináší spadané listí a kaluže vody.

ANDĚL PRO VITÍKA / Výtvarným materiálem se může stát opravdu cokoli. Žáci se seznámí s umělkyní, která dávala odpadkům ze smetiště novou tvář a šanci na druhý život. Tiše stojící socha Anděl pro Vitíka od sochařky Věry Janouškové je poctou jejímu dobrému příteli. Ne nadarmo se říká, že přátelé jsou jako andělé. Jaké kamarády máte ve své třídě a kdo by mohl být tím Vaším „andělem“? Na pozadí těchto otázek vytvoříme společné dílo, které propojí tvorbu Věry Janouškové s námi samotnými.  

MOŘE-MOŘE-MOŘE / Ať je za okny jakékoli počasí, díky umění se můžeme kdykoli vydat k moři. V GASK se můžete na moře podívat díky Karlu Černému, Toyen a Olze Karlíkové. Program Moře-moře-mořepředstavuje tři různé malířské přístupy ke stejnému námětu. Společná myšlenková mapa nás připraví na citlivé vnímání třech vybraných obrazů. Povídání o obrazech si oživíme drobnými dramatickými etudami, abychom se pak v závěru věnovali vlastnímu výtvarnému pojetí moře.

TVAROHRANÍ / Edukační program k obrazu Kolovrátkář od Josefa Čapka děti zavede do světa geometrických tvarů a sociálních témat. Využíváme vzdělávací oblasti pro základní stupeň, a to Člověk a společnost, ale také Umění a kultura. Tvarovou fantazii podpoříme vlastní tvorbou, jejímž motivem bude figura. Otevřeme také společensky diskutované téma, zda má umění zobrazovat jen to hezké. Ukážeme, že v umění jsou důležité emoce a zamyšlení. Cílem programu je rozvíjet představivost a tvořivost dětí prostřednictvím výtvarné aktivity.

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22