GASK bez bariér

Po třech úspěšných letech sociálně laděného projektu Umění spojení chce GASK nadále rozvíjet své společenské poslání a nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit se zohledněním různých forem znevýhodnění a speciálních potřeb svých návštěvníků.

GASK vychází z idey rovného přístupu ke kultuře a vzdělání, jež spočívá v dostupnosti pro stávající a potenciální návštěvníky a v předcházení a odbourávání možných bariér přístupu a to nejenom fyzických či smyslových, ale i kulturních a psychických. V publiku vítáme návštěvníky různého věku, pohlaví, vzdělání, s různými životními zkušenostmi, kulturou, náboženským vyznáním i zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Projekt GASK bez bariér se stává výzvou pro celou instituci, která hodlá svým otevřeným přístupem šířit progresivní společenské hodnoty a staví se proti diskriminaci a intoleranci všeho druhu. Ve spolupráci s komunitami se snaží pochopit a vyvracet negativní a předpojaté názory. Je místem, kde jsou přijímány odlišnosti – ať už kulturní, sociální, zdravotní či etnické – a kde lze zkoumat lidský život a kulturu, minulou, současnou i budoucí, v celé její rozmanitosti.

Pro více informací nebo spolupráci kontaktujte Lektorské centrum GASK.

PROGRAM:
Pro rodiče na mateřské dovolené jsou určené Stavy mysli bez bariér - komentované prohlídky stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem, na které mohou rodiče dorazit i se svými dětmi a nemusí se obávat, že by nás děti rušily. Pokud rodiče usoudí, že děti zhruba půlhodinový komentář nevydrží, mohou je zanechat lektorce v dětském koutku. Stavy mysli bez bariér se konají první úterý v měsíci od 11.00 hodin.
Na nápad maminek jsme od ledna 2017 doplnili program o výtvarné dílny pro rodiče - Když jdou děti spát. Ve výtvarném programu reagujeme na komentované prohlídky z předešlého týdne. Když jdou děti spát se konají následující týden ve čtvrtek po komentované prohlídce, od 18.00 hodin.  

Aktuální nabídku programů naleznete v sekci DOPROVODNÉ PROGRAMY a na FB profilu Lektorského centra GASK.
 


 

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22