GASK bez bariér

Po třech úspěšných letech sociálně laděného projektu Umění spojení chce GASK nadále rozvíjet své společenské poslání a nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit se zohledněním různých forem znevýhodnění a speciálních potřeb svých návštěvníků.

GASK vychází z idey rovného přístupu ke kultuře a vzdělání, jež spočívá v dostupnosti pro stávající a potenciální návštěvníky a v předcházení a odbourávání možných bariér přístupu a to nejenom fyzických či smyslových, ale i kulturních a psychických. V publiku vítáme návštěvníky různého věku, pohlaví, vzdělání, s různými životními zkušenostmi, kulturou, náboženským vyznáním i zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Projekt GASK bez bariér se stává výzvou pro celou instituci, která hodlá svým otevřeným přístupem šířit progresivní společenské hodnoty a staví se proti diskriminaci a intoleranci všeho druhu. Ve spolupráci s komunitami se snaží pochopit a vyvracet negativní a předpojaté názory. Je místem, kde jsou přijímány odlišnosti – ať už kulturní, sociální, zdravotní či etnické – a kde lze zkoumat lidský život a kulturu, minulou, současnou i budoucí, v celé její rozmanitosti.

Pro více informací nebo spolupráci kontaktujte Lektorské centrum GASK.

PROGRAM:
Pro rodiče na mateřské dovolené jsou určené Stavy mysli bez bariér - komentované prohlídky stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem, na které mohou rodiče dorazit i se svými dětmi a nemusí se obávat, že by nás děti rušily. Pokud rodiče usoudí, že děti zhruba půlhodinový komentář nevydrží, mohou je zanechat lektorce v dětském koutku. Stavy mysli bez bariér se konají první úterý v měsíci od 11.00 hodin.
Na nápad maminek jsme od ledna 2017 doplnili program o výtvarné dílny pro rodiče - Když jdou děti spát. Ve výtvarném programu reagujeme na komentované prohlídky z předešlého týdne. Když jdou děti spát se konají následující týden po komentované prohlídce - v liché měsíce ve čtvrtek a v sudé měsíce ve středu, od 18.00 hodin.  

Pro aktuální informace sledujte náš web nebo FB profil. 


 

    14. června 2017 (středa) od 18.00 hodin / Když jdou děti spát: Cesty do vesmíru: Ve středeční večerní výtvarné dílně pro rodiče navážeme na komentovanou prohlídku ve stavech mysli volnost a sevření a hlavním zdrojem inspirace bude dílo malíře Pavla Brázdy. Prozkoumáme, jak si Pavel Brázda astronauta představoval v době, když ještě žádný člověk ve vesmíru nebyl.

    3. října 2017 (úterý) od 11.00 hodin / Stavy mysli bez bariér – komentovaná prohlídka stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem pro rodiče s malými dětmi. V říjnu budeme pokračovat ve stavu mysli MEDITACE, kde jsou vřazeni umělci Vladimír Kokolia, Miloš Šejn, Jan Kubíček, Jindřich Zeithamml, Luděk Fillipský, Olga Karlíková nebo Stanislav Kolíbal.

    11. října 2017 (čtvrtek) od 18.00 hodin / Když jdou děti spát: Ve středeční večerní výtvarné dílně pro rodiče navážeme na komentovanou prohlídku ve stavu mysli meditace a hlavním zdrojem inspirace bude dílo sochaře Jindřicha Zeithammla.

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22