Zapni světlo pro Pešánka

Kdo byl Zdeněk Pešánek?

Český sochař, malíř a architekt, průkopník v oblasti multimediálního kinetického umění.

Zdeněk Pešánek (12/6 1896 – 21/11 1965) byl jeden z nejslavnějších kutnohorských rodáků, tvůrce první veřejné světelně-kinetické plastiky na světě (tzv. Edisonky), propojující ve svých dílech pohyb, barevné elektrické světlo i hudbu. Ve světovém kontextu je dnes oceňován jako průkopník a teoretik světla ve výtvarném umění. Bohužel je ve svém rodném městě a regionu stále prakticky neznámou a opomíjenou postavou. Chceme to změnit! Galerie Středočeského kraje (GASK) v období od června 2016 do června 2017 ve spolupráci s vybranými umělci, teoretiky, školami i širokou veřejností realizovala různorodé akce přibližující Pešánkův život a dílo pod názvem Sleduj Zdeňka! Tento celoroční projekt uzavíral týdenní festival světla s názvem Zapni světlo pro Pešánka. S festivalem světla chceme pokračovat i v dalších letech! Těší nás, že i v příštím roce budeme mít možnost zrealizovat nové videomappingové projekce a světelné instalace ve veřejném prostoru Kutné Hory. Buďte u toho spolu s námi! Festival Zapni světlo pro Pešánka proběhne od 12/6 do 16/6 2018. Více na stránkách http://www.zapni-svetlo-pro-pesanka.klucivespolek.com/.

 

Pro Pešánka!

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře vyhlašuje otevřenou výzvu pro studenty uměleckých oborů vysokých škol při příležitosti konání druhého ročníku festivalu světla Zapni světlo pro Pešánka.

Zdeněk Pešánek, sochař a architekt, autor první veřejné světelně-kinetické plastiky na světě, průkopník v oblasti multimediálního umění, se narodil právě v Kutné Hoře. Ve svém rodném městě je však dodnes pozapomínanou osobností. Chceme to změnit!

Zapojte se do naší otevřené výzvy a navrhněte veřejný světelně-kinetický objekt připomínající tuto významnou osobnost. V díle pracujte s lampou veřejného osvětlení, která stojí před rodným domem Zdeňka Pešánka v Tylově ulici č. p. 495. Více info v příloze na http://www.gask.cz/cs/content/zapni-svetlo-pro-pesanka

Přílohy

Property 0, Property 1

Program LC

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

  • 24.03. 13:00

    24. březba 2018 (sobota) od 13.00 hodin / CESTY ZA SNY - mezigenerační program pro rodiny k vybraným dílům ze stálé expozice Stavy mysli/ Za obrazem – obměny a intervence

  • 24.03. 15:00

     

    24. března (so), od 15.00 hod. / VIDĚT ČAS / Komentovaná prohlídka výstavy s jejími autory Danielem Hanzlíkem, Pavlem Mrkusem a kurátorkou Veronikou Marešovou.

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22