21/4 STO LET OD SMRTI JANA PREISLERA a LITERÁRNÍ ČTENÍ

Milí návštěvníci,

srdečně Vás zveme na celoroční přednáškový cyklus s názvem ANNO DOMINI 1918 - OSUDY, PŘÍBĚHY A VÝROČÍ ZLOMOVÉHO LETOPOČTU.

Na čtvrtou přednášku / besedu STO LET OD SMRTI JANA PREISLERA přijala pozvání významná historička umění Vanda Skálová. Ohlédneme se společně za životem a dílem velkého českého malíře.

Zároveň Vás srdečně zveme na akci JEŠTĚ TEN PŘEJDETE LES od 16.00 hodin. Jedná se o literární bloudění temnými a hlubokými lesy s českými básníky 19. a 20. století u příležitosti výstavy Vnitřek lesa. Připravili a účinkují: Adriana Primusová, Marie Švestková a Petr Adámek.

Na besedu se sejdeme v sobotu 21. dubna v 17.00 hodin v barokní lékárně v přízemí GASK. Vstupné je 20 Kč, pro členy klubu Přítel GASK je vstup zdarma.

Pořadem provází knihovník a dokumentátor Petr Adámek.

Zde najdete program přednášek na celý rok. Změna programu vyhrazena.

 

 

24. března: SVATÝ VÁCLAV A JAN HUS - SVÁR DVOU MUČEDNÍKŮ MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI

Přednáška Petra Čorneje a konkurenci svatováclavské a husovské tradice v období první republiky, se zaměřením na jejich roli, kterou spolu s vyostřenou debatou o kultu Jana Nepomuckého sehrály ve sporu o smysl českých dějin, především v polemice mezi T. G. Masarykem a Josefem Pekařem.

 

21. dubna: STO LET OD SMRTI JANA PREISLERA

Ohlédnutí za životem a dílem českého malíře Jana Preislera s historičkou umění Vandou Skálovou.

 

12. května: EMIL RADOK - 100 LET OD NAROZENÍ

Poněkud ve stínu svého slavného bratra Alfreda ocitá se divadelník, filmař, malíř a teoretik Emil Radok, od jehož narození uplyne v roce 2018 100 let.

 

9. června: Bohumil Konečný - 100 let od narození

Život a dílo pozoruhodného ilustrátora, grafika a malíře, znovu objeveného retrospektivní výstavou v Obecním domě před deseti lety.

 

8. září: STO LET OD SMRTI BOHUMILA KUBIŠTY

Výklad přední historičky umění Mahuleny Nešlehové o životě a díle jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 20. stoeltí.

 

13. října: ČESKÁ ARMÁDA ZA PRVNÍ REPUBLIKY

Odborník na vojenskou historii Eduard Stehlík bude hovořit o dějinách československé armády.

 

17. listopadu: POMNÍKY A ZAPOMNÍKY

S historikem Zdeňkem Hojdou si budeme povídat o stavění a bourání pomníků v Čechách.

 

8. prosince: VÁNOCE ZA PRVNÍ REPUBLIKY

Kulturně-politický pohled na to, ajk byly pojímány vánoční svátky od vzniku Československé republiky.

 

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22