GASK teens ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Na školní rok 2018/19, připravujeme novou výtvarnou dílnu, která bude určena pro studenty středních škol. Studenti se budou setkávat s originálními díly moderního a současného umění. Budou interaktivně poznávat obsah a formu vybraného díla, stanou se umělci reagujícími na aktuální témata a otázky. Zárověň budou seznámeni s chodem galerie a vyzkouší si role jejich zaměstnanců. Na základě těchto zkušeností připraví koncepci vlastní výstavy pracující s galerijními sbírkami. Výstavu realizují v prostorách GASK a zahájí společnou vernisáží. 

Ve školním roce 2018/2019 začneme 3. října ve středu od 16.00 - 18.00 hodin. 

Kapacita skupiny je maximálně 10 studentů, minimální počet je 5 studentů. 

Rezervace: zikmundova@gask.cz / 725 607 390 nebo ondrakova@gask.cz / 725 971 437

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ V PŘÍLOZE. 


Cena za pololetí je 2000 Kč. Předplatné prosím uhraďte převodem na účet  43-7020410287/0100 (variabilní symbol: 602103, zpráva pro příjemce: GASKteens a jméno studenta).

Datum konání: 
03. 10.2018

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22