GASK dětem ŠKOLNÍ ROK 2017/ 2018

GASK dětem jsou pravidelné výtvarné dílny, při nichž se děti seznamují s výtvarnými technikami a setkávají se s originálními výtvarnými díly moderního a současného umění. Děti interaktivně poznávají obsah a formu vybraného díla a stávají se umělci reagujícími na aktuální témata a otázky. 

V novém školním roce 2017/2018 začneme 12. září v úterý. Kromě úterý připravujeme GASK dětem také ve středu a ve čtvrtek a nově přidáváme čtvrtou skupinu, která bude pro druhostupňové žáky. Program jednotlivých dní upravujeme pro kompaktnější věkové skupiny:
  • úterý 13.30 - 15.00 hodin / předškoláci
  • úterý 15.30 - 17.30 hodin / žáci prvního stupně ZŠ
  • středa 14.00 - 16.00 hodin / žáci druhého stupně ZŠ, skupina #1
  • čtvrtek 14.00 - 16.00 hodin / žáci druhého stupně ZŠ, skupina #2
Kapacita skupiny je maximálně 12 dětí, minimální počet je 5 dětí. 
Rezervace: bartosova@gask.cz / 702 045215 nebo hasalova@gask.cz / 725 607395

Cena za pololetí je 1000 Kč. Předplatné můžete uhradit platbou v hotovosti/ kartou na pokladně GASK nebo převodem na účet  43-7020410287/0100 (variabilní symbol: 602103, zpráva pro příjemce: GASKdetem a jméno dítěte).
Datum konání: 
12. 09.2017
Související doprovodný program: 

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22