Home page

Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence

Zcela inovovaná stálá expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence s "průniky" mladých autorů pomocí nových médií - přijďte se podívat na nové dialogy mezi výtvarnými díly s novými citáty a aforismy.

Alej světců

Dlouhodobá přehlídka jako aktuální zrcadlení barokní Galerie světců sochaře Františka Bauguta umístěné před jezuitskou kolejí. Projekt "Alej světců" se zaměřuje na díla současných sochařů. ( M. Alaseeur, V. Durová, P. Hošek, J. Kovářík a další)

Šaloun: Dotek osudu

Stěžejní výstavou, kterou GASK představí své sbírky a současně připomene sté výročí založení Československé republiky, bude představení části sochařské pozůstalosti jednoho ze zakladatelů českého moderního sochařství Ladislava Šalouna (1870–1946).

V GASK dále najdete

Doprovodné programy pro tento týden

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22