8/12 Sto let českých Vánoc - ANNO DOMINI 1918

Milí návštěvníci,

srdečně Vás zveme na celoroční přednáškový cyklus s názvem ANNO DOMINI 1918 - OSUDY, PŘÍBĚHY A VÝROČÍ ZLOMOVÉHO LETOPOČTU.

 

STO LET ČESKÝCH VÁNOC

Nejkrásnější svátky na pozadí "velkých" dějin v uplynulém století: Vánoce v prvorepublikovém Československu, v protektorátu Čechy a Morava, v období komunismu a po roce 1989, pohledem historiků Pavlíny a Petra Kourových.

Na besedu se sejdeme v sobotu 8. prosince v 16 hodin v barokní lékárně v přízemí GASK. Vstupné je 20 Kč, pro členy klubu Přítel GASK je vstup zdarma.

Pořadem provází knihovník a dokumentátor Petr Adámek.

Zde najdete program přednášek na celý rok. Změna programu vyhrazena.

 

 

24. března: SVATÝ VÁCLAV A JAN HUS - SVÁR DVOU MUČEDNÍKŮ MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI

Přednáška Petra Čorneje a konkurenci svatováclavské a husovské tradice v období první republiky, se zaměřením na jejich roli, kterou spolu s vyostřenou debatou o kultu Jana Nepomuckého sehrály ve sporu o smysl českých dějin, především v polemice mezi T. G. Masarykem a Josefem Pekařem.

 

21. dubna: STO LET OD SMRTI JANA PREISLERA

Ohlédnutí za životem a dílem českého malíře Jana Preislera s historičkou umění Vandou Skálovou.

 

12. května: EMIL RADOK - 100 LET OD NAROZENÍ - ZRUŠENO

Poněkud ve stínu svého slavného bratra Alfreda ocitá se divadelník, filmař, malíř a teoretik Emil Radok, od jehož narození uplyne v roce 2018 100 let.

 

9. června: BIMBOVO STOLETÍ

Pohled na život a dílo dlouhá léta pozapomenutého ilustrátora, grafika a malíře Bohumila Konečného (1918-1990), zvaného Bimba, v přednášce Michala Jareše.

 

8. září: STO LET OD SMRTI BOHUMILA KUBIŠTY

Výklad Evy Bendové o životě a díle jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 20. stoeltí.

 

13. října: ROZPRAVA O KLAUNOVI

S Vladimírem Justem, spoluautorem knihy Klaunovy rozpravy z roku 1989, si budeme povídat o herci, spisovateli a výtvarníkovi Miroslavu Horníčkovi (1918 – 2003), od jehož narození letos uplyne sto let.

 

17. listopadu: POMNÍKY A ZAPOMNÍKY

S historikem Zdeňkem Hojdou si budeme povídat o stavění a bourání pomníků v Čechách.

 

8. prosince: VÁNOCE ZA PRVNÍ REPUBLIKY

Kulturně-politický pohled na to, jak byly pojímány vánoční svátky od vzniku Československé republiky.

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22