Jaroslav Vožniak / Naděje zanech, kdo mnou ubírá se! ze sbírek GASK

29. 06.2019 - 22. 09.2019

Výstava českého malíře a tvůrce asambláží Jaroslava Vožniaka (1933–2005), v jehož dílech se obsedantně objevuje téma rozkladu, kolážovitého až klipovitého vnímání reality a především téma paralelního světa bizarní rozkoše médií a reklamy. Téma výstavy je určeno cyklem akvarelů k Dantově Božské komedii, který Vožniak vytvořil na sklonku padesátých let.

Kolekce kreseb ze sbírky GASK je rozšířena o dvě v současné době nevystavená plátna, která cyklus uvádí i pomyslně zakončují abstraktní strukturou odhalující predátorskou povahu člověka, plnou latentního násilí, jež je pečlivě skrýváno a potlačováno. V průběhu několika málo let se původní ornamentální až pohádkové scény, v nichž jsou lidské postavy nahrazeny anonymními znaky, proměnily v tísnivé výjevy plné precizně vykreslených detailů, které přenášejí vzdálené utrpení do současného světa. Ocitáme se v prostředí 60. let 20. století, s jeho celebritami, herečkami, reklamními dívkami a společnicemi. Je to svět plný nebezpečí a vrtkavé štěstěny, v němž se skryté vášně a bolesti kumulují. Bravurní kresebné detaily umocňují divoké až bestiální surrealistické výjevy. Vožniak spolu s Dantem o světě zábavy a umění říká: „Naděje zanech, kdo mnou ubírá se!“.

Jaroslav Vožniak (1933–2005) díky studiu oboru reprodukčního litografa dokonale ovládl lineární kresbu do nejmenších detailů. Ve studiu pak pokračoval v ateliéru Karla Svolinského na VŠUP (1951–1953) a následně grafiku u Vladimíra Silovského na AVU (1954–1959), kde se spřátelil s Karlem Neprašem a Bedřichem Dlouhým, s nimiž založil skupinu Šmídrové, která si vytkla za cíl sledovat a zpřítomňovat estetiku divnosti. Jaroslav Vožniak tento program naplnil beze zbytku.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

  • 08.02. 10:00, 09.02. 10:00, 11.02. 10:00, 12.02. 10:00, 13.02. 10:00, 14.02. 10:00, 15.02. 10:00, 16.02. 10:00, 18.02. 10:00, 19.02. 10:00, 20.02. 10:00, 21.02. 10:00, 22.02. 10:00, 23.02. 10:00, 25.02. 10:00, 26.02. 10:00, 27.02. 10:00, 28.02. 10:00, 29.02. 10:00, 01.03. 10:00, 03.03. 10:00, 04.03. 10:00, 05.03. 10:00, 06.03. 10:00, 07.03. 10:00, 08.03. 10:00, 10.03. 10:00, 11.03. 10:00, 12.03. 10:00, 13.03. 10:00, 14.03. 10:00, 15.03. 10:00, 17.03. 10:00, 18.03. 10:00, 19.03. 10:00, 20.03. 10:00, 21.03. 10:00, 22.03. 10:00, 24.03. 10:00, 25.03. 10:00, 26.03. 10:00
    8/2 - 26/3 2020 / POD POVRCH_Jaká část mě jsem skutečně JÁ? Jaká část nás jsme někdo JINÝ?
Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22