PROČ #3 Galerie školou

Jazyk a jazyková komunikace
CESTA DO PRALESA
Autor: Otto Placht
Klíčová slova: cestování, prales, environmentální výchova
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Cestování. Kam a čím můžeme cestovat? Jaké jsou naše cestovatelské sny a co všechno jsme na svých cestách zažili a co dalšího bychom chtěli vidět a slyšet? Program je dobrodružnou cestou pralesem  a fantazií.
 
Člověk a příroda
PAPRSKY SVĚTLA
Autor: Luděk Filipský
Tématem programu je světlo a tma, šíření světla paprsky a zachycení světla v prostoru v tvorbě Luďka Filipského. Žáci a studenti se dozvědí a v pokusu si vyzkouší, jak se šíří světlo z bodové zdroje. Seznámí se s pojmem paprsek. V rámci individuální výtvarné aktivity se budou inspirovat malbou Luďka Filipského a vytvoří svůj paprskový obraz.
Klíčová slova: optika, odraz světla, šíření světla, paprsky, stín, světlo a tma
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
 
Matematika a její aplikace
ŘÁDNÁ NÁHODA
Autor: Zdeněk Sýkora
Klíčová slova: struktury, kombinatorika, pravděpodobnost
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Jaký vliv má na výsledné dílo náhoda nebo předem připravený řád? Co je to struktura a linie? Žáci a studenti se seznámí s dílem Zdeňka Sýkory – s vývojem jeho tvorby od realistické malby až po díla spadající pod styl geometrické abstrakce. Součástí programu je vlastní zkušenost se vznikem malby netradičním náhodně-řádným způsobem.
 
Člověk a společnost
NA VLNĚ NE/NORMÁLNOSTI
Autor: Jaroslav Vožniak
Klíčová slova: asambláž, český underground, samizdat, disent
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22