Edukační programy pro školní i zájmové skupiny

Milí pedagogové,
představujeme vám nové pojetí vzdělávací nabídky Lektorského centra GASK na školní rok 2019/2020.
 
Jednotlivé balíčky vycházejí ze vzdělávací oblasti umění a kultura, která je propojována s dalšími vzdělávacími oblastmi. Konkrétní programy pracují s interdisciplinárními vazbami a zohledňují také průřezová témata jako dnes neodmyslitelnou součást vzdělávacích koncepcí.
 
Každý ze čtyř balíčků Stavy mysliPo/kroky umění/mGalerie školou a Tvář baroka má svůj potenciál využití ve výuce. Záleží jen na vás, který si vyberete a na co kladete důraz, abyste otevřeli svým žákům nové možnosti jejich studia.
 
PROČ #1 Stavy mysli
Programy rozvíjející vizuální vnímání a emoční inteligenci. PROTOŽE cestou k umění mezilidských vztahů je znalost a ovládání vlastních pocitů.
 
PROČ #2 Po/kroky umění/m
Balíček programů zaměřující se na témata od první světové války po dnešek. PROTOŽE dějiny umění 20. století reflektovaly komplikované události, které je třeba znát.
 
PROČ #3 Galerie školou
Programy propojující vzdělávací oblasti. PROTOŽE Umění a kultura jsou neoddělitelnou součástí našeho života a pozitivně přispívají k osobnostnímu vývoji člověka.
 
PROČ #4 Tvář baroka
Programy prezentující barokní výzdobu Jezuitské koleje. PROTOŽE  je přínosné znát kulturní odkaz jezuitů pro dnešek.

  Programy propojující vzdělávací oblasti. PROTOŽE Umění a kultura jsou neoddělitelnou součástí našeho života a pozitivně přispívají k osobnostnímu vývoji člověka.
  Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

  Programy rozvíjející vizuální vnímání a emoční inteligenci. PROTOŽE cestou k umění mezilidských vztahů je znalost a ovládání vlastních pocitů.
  Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ

  Balíček programů zaměřující se na témata od první světové války po dnešek. PROTOŽE dějiny umění 20. století reflektovaly komplikované události, které je třeba znát.
  Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

  Do nové stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 

  Lektorské centrum GASK připravilo ve spolupráci s Českou sekcí INSEA[1] celoroční kurz, který představí osobnosti českého a světového umění jako zdroj inspirace pro výuku výtvarné tvorby v mateřských školách.

  31/10 2019 - 20/3 2020 / Tajný vchod do zahrady zavede nejmladší žáky do kouzelného světa Trnkovy ilustrace. Jádro programu se odehrává kolem příběhu Anička, skřítek a slaměný Hubert. Děti se seznámí nejen s ilustrační tvorbou  Jiřího Trnky, ale také s méně známými malířskými díly, které bude inspirací k vlastní tvorbě a hře. 
  Délka programu: MŠ 50 – 60  minut / ZŠ 75 – 90 minut
   
  4/11 2019 - 20/3 2020 / Lektorské centrum GASK připravilo pro pedagogy metodický list k výstavě, který slouží nejen k samostatné návštěvě výstavy bez edukátorek Lektorského centra GASK, ale také jako inspirační zdroj pro pozdější reflexi ve školní výuce.
  Metodický list bude ke stažení zde od 4/11 2019
   
  5/11 2019 (st) od 15.00 hodin / Úvodní komentovaná prohlídka pro pedagogy
  Komentovaná prohlídka, během které se mohou pedagogové seznámit s výstavou, s edukačním programem a s metodickým listem.
  Místo setkání: pokladna GASK / Místo konání: Galerie IV / Vstupné pro pedagogy zdarma

  Výtvarná soutěž pro žáky základních a základních uměleckých škol ve Středočeském kraji ke třicátému výročí sametové revoluce pořádaná Středočeským krajem a Galerií Středočeského kraje pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22