Edukační programy pro školní i zájmové skupiny

Milí pedagogové,
představujeme vám nové pojetí vzdělávací nabídky Lektorského centra GASK na školní rok 2019/2020.
 
Jednotlivé balíčky vycházejí ze vzdělávací oblasti umění a kultura, která je propojována s dalšími vzdělávacími oblastmi. Konkrétní programy pracují s interdisciplinárními vazbami a zohledňují také průřezová témata jako dnes neodmyslitelnou součást vzdělávacích koncepcí.
 
Každý ze čtyř balíčků Stavy mysliPo/kroky umění/mGalerie školou a Tvář baroka má svůj potenciál využití ve výuce. Záleží jen na vás, který si vyberete a na co kladete důraz, abyste otevřeli svým žákům nové možnosti jejich studia.
 
PROČ #1 Stavy mysli
Programy rozvíjející vizuální vnímání a emoční inteligenci. PROTOŽE cestou k umění mezilidských vztahů je znalost a ovládání vlastních pocitů.
 
PROČ #2 Po/kroky umění/m
Balíček programů zaměřující se na témata od první světové války po dnešek. PROTOŽE dějiny umění 20. století reflektovaly komplikované události, které je třeba znát.
 
PROČ #3 Galerie školou
Programy propojující vzdělávací oblasti. PROTOŽE Umění a kultura jsou neoddělitelnou součástí našeho života a pozitivně přispívají k osobnostnímu vývoji člověka.
 
PROČ #4 Tvář baroka
Programy prezentující barokní výzdobu Jezuitské koleje. PROTOŽE  je přínosné znát kulturní odkaz jezuitů pro dnešek.

  Balíček programů zaměřující se na témata od první světové války po dnešek. PROTOŽE dějiny umění 20. století reflektovaly komplikované události, které je třeba znát.
  Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

  Programy propojující vzdělávací oblasti. PROTOŽE Umění a kultura jsou neoddělitelnou součástí našeho života a pozitivně přispívají k osobnostnímu vývoji člověka.
  Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

  Programy rozvíjející vizuální vnímání a emoční inteligenci. PROTOŽE cestou k umění mezilidských vztahů je znalost a ovládání vlastních pocitů.
  Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ

  Do nové stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 

  31/10 2019 - 20/3 2020 / Tajný vchod do zahrady zavede nejmladší žáky do kouzelného světa Trnkovy ilustrace. Jádro programu se odehrává kolem příběhu Anička, skřítek a slaměný Hubert. Děti se seznámí nejen s ilustrační tvorbou  Jiřího Trnky, ale také s méně známými malířskými díly, které bude inspirací k vlastní tvorbě a hře. 
  Délka programu: MŠ 50 – 60  minut / ZŠ 75 – 90 minut
   
  4/11 2019 - 20/3 2020 / Lektorské centrum GASK připravilo pro pedagogy metodický list k výstavě, který slouží nejen k samostatné návštěvě výstavy bez edukátorek Lektorského centra GASK, ale také jako inspirační zdroj pro pozdější reflexi ve školní výuce.
  Metodický list bude ke stažení zde od 4/11 2019

  SAMETOVÁ
  21/11/2019 – 5/1/2020
  Výstava výtvarné soutěže pro žáky základních a základních uměleckých škol ve Středočeském kraji ke třicátému výročí sametové revoluce pořádaná Středočeským krajem a Galerií Středočeského kraje pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22