Galerie školou

PROČ Galerie školou s programy, které propojují vzdělávací oblasti? PROTOŽE Umění a kultura jsou neoddělitelnou součástí našeho života a pozitivně přispívají k osobnostnímu vývoji člověka.

Programy v balíčku Galerie školou propojují vzdělávací oblasti. Výchozím bodem je vzdělávací oblast Umění a kultura jako neoddělitelná součást života, která pozitivně přispívá k osobnostnímu vývoji člověka. Oblast Umění a kultura je v programech spojována s oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol.
Časové čerpání doporučujeme jednou během školního roku. Cílem tohoto konceptu je zažít balíček Galerie školou jako nedílnou součást školních vzdělávacích plánů.
 
 
Člověk a společnost
CESTA DO PRALESA
Autor: Otto Placht
Klíčová slova: cestování, prales, environmentální výchova
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Jak může naše jednání ovlivnit dění na druhém konci světa? Jaký vliv mají na člověka jiné kultury? Co nám jejich poznání může přinést? Český malíř Otto Placht žije s indiánským kmenem v amazonském pralese a ve své tvorbě spojuje domorodé i moderní výtvarné tradice. Žáci se přenesou do hlubin pralesa a načerpají jeho magickou energii. Vlastní tvorbou znázorní bohatství, o které bychom přišli, kdybychom se chovali nezodpovědně vůči planetě.
 
Člověk a příroda
PAPRSKY SVĚTLA
Autor: Luděk Filipský
Klíčová slova: optika, odraz světla, šíření světla, paprsky, stín, světlo a tma
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Světlo a tma. Skryté, nehmatné síly, které člověka určují dokonce podstatněji než vazby sociální. Jak se světlo šíří? A jak se dá zobrazit? Žáci se dozvědí a při pokusu si vyzkouší, jak se šíří světlo z bodového zdroje. Na základě interpretace díla Luďka Filipského a vlastní tvorbou dojdou k poznání, že světlo není jenom věcí fyzikálních zákonů. Potřebujeme ho k životu, ale také v něm můžeme spatřovat cosi hlubšího, co nám může přinášet poznání v rovině duchovní.
 
Matematika a její aplikace
ŘÁDNÁ NÁHODA
Autor: Zdeněk Sýkora
Klíčová slova: struktury, kombinatorika, pravděpodobnost
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Jaký vliv má na výsledné dílo náhoda nebo naopak předem připravený řád? Co je to struktura a linie? Žáci a studenti se seznámí s dílem Zdeňka Sýkory – s vývojem jeho tvorby od realistické malby až po díla spadající pod styl geometrické abstrakce. Součástí programu je vlastní zkušenost se vznikem malby netradičním náhodně-řádným způsobem.
 
Člověk a společnost
NA VLNĚ NE/NORMÁLNOSTI
Autor: Jaroslav Vožniak
Klíčová slova: společnost, subkultura, underground, předsudky
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Co to jsou předsudky? Kde se berou? A jak nás ovlivňují? Jaké mohly existovat předsudky v době těžkého socialismu u nás? Čím mohly být determinovány? Žáci se seznámí s tvorbou Jaroslava Vožniaka. Stanou se součástí performance na způsob dadaistického kabaretu po vzoru výtvarné skupiny Šmidrů, k níž patřil právě i Vožniak. Toho celý život v jeho tvorbě provázela jakási „šmidří“ absurdní divnost, která odrážela nejen iracionální a panoptikální klima tehdejší české společensko-politické scény.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22