GASK bez bariér

GASK BEZ BARIÉR

Po třech úspěšných letech sociálně laděného projektu Umění spojení GASK nadále rozvíjí své společenské poslání a nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit se zohledněním různých forem znevýhodnění a speciálních potřeb svých návštěvníků.

GASK vychází z idey rovného přístupu ke kultuře a vzdělání, jež spočívá v dostupnosti pro stávající a potenciální návštěvníky a v předcházení a odbourávání možných bariér přístupu a to nejenom fyzických či smyslových, ale i kulturních a psychických. V publiku vítáme návštěvníky různého věku, pohlaví, vzdělání, s různými životními zkušenostmi, kulturou, náboženským vyznáním i zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Projekt GASK bez bariér je výzvou pro celou instituci, která hodlá svým otevřeným přístupem šířit progresivní společenské hodnoty a staví se proti diskriminaci a intoleranci všeho druhu. Ve spolupráci s komunitami se snaží pochopit a vyvracet negativní a předpojaté názory. Je místem, kde jsou přijímány odlišnosti – ať už kulturní, sociální, zdravotní či etnické – a kde lze zkoumat lidský život a kulturu, minulou, současnou i budoucí, v celé její rozmanitosti.

Pro více informací nebo spolupráci kontaktujte Lektorské centrum GASK.
Pro aktuální informace sledujte náš web nebo FB profil. 


AKTUÁLNÍ PROGRAM A CÍLOVÉ SKUPINY:

 • Programy pro nevidomé a slabozraké:
  • audio průvodce k haptickým přepisům děl ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence
  • tři zážitkové programy k dílům Ivana Sobotky, Květy Válové a Antonína Střížka
 • Pravidelná spolupráce na základě memoranda s nízkoprahovým centrem Maják při Oblastní charitě Kutná Hora.
 • Pravidelná spolupráce na základě memoranda s Výchovným ústavem Kutná Hora
 • Komentované prohlídky ne/jen pro seniory - pravidelné komentované prohlídky ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence vedené kurátory GASK

PLANOVÉ PROGRAMY:

 • Výtvarné dílny pro seniory
 • Výtvarné dílny pro děti s poruchou autistického spektra ve spolupráci se spolkem Ze stejný planety
 • Program pro osoby trpící Alzheimerovou nemocí a jejich pečující

UPLYNULÉ PROGRAMY:

 • Pro rodiče na mateřské dovolené byly určené Stavy mysli bez bariér - komentované prohlídky stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem, na které mohli rodiče dorazit i se svými dětmi a nemuseli se obávat, že by děti rušily.
 • Na nápad maminek byl program doplněn o večerní výtvarné dílny pro rodiče - Když jdou děti spát.

 

  Nabídka celkem 13 edukačních programů pro žáky speciálních základních škol je rozdělena do dvou balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity a reflexe ročních milníků. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii a v každé složce zohledňují specifické potřeby školní skupiny a jednotlivců.

  Do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 

  HAPTICKÉ PŘEPISY VYBRANÝCH DĚL ZE STÁLÉ EXPOZICE / Lektorské centrum GASK v současné době nabízí 8 haptických přepisů vybraných uměleckých děl, umístěných trvale ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem - Obměny a intervence. Přepisy jsou určeny primárně slabozrakým a nevidomým návštěvníkům. K těmto přepisům byly namluveny komentáře odkrývající obsah a vznik vybraných děl.

  GASK bez bariér

  27/1/2022 (čt) od 15.00 h

  Komentovaná prohlídka výstavy Emila Zavadila

  Renomovaný architekt Emil Zavadil nechává ve své grafické tvorbě promlouvat geometrii v její hravé formě ornamentu. Výstavou Vás provede autor společně s kurátorkou Adrianou Primusovou.

  GASK bez bariér

  27/1/2022 (čt) od 15.40 h

  Komentovaná prohlídka výstavy Autoportrét

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22