GASK bez bariér

GASK BEZ BARIÉR

Po třech úspěšných letech sociálně laděného projektu Umění spojení GASK nadále rozvíjí své společenské poslání a nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit se zohledněním různých forem znevýhodnění a speciálních potřeb svých návštěvníků.

GASK vychází z idey rovného přístupu ke kultuře a vzdělání, jež spočívá v dostupnosti pro stávající a potenciální návštěvníky a v předcházení a odbourávání možných bariér přístupu a to nejenom fyzických či smyslových, ale i kulturních a psychických. V publiku vítáme návštěvníky různého věku, pohlaví, vzdělání, s různými životními zkušenostmi, kulturou, náboženským vyznáním i zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Projekt GASK bez bariér je výzvou pro celou instituci, která hodlá svým otevřeným přístupem šířit progresivní společenské hodnoty a staví se proti diskriminaci a intoleranci všeho druhu. Ve spolupráci s komunitami se snaží pochopit a vyvracet negativní a předpojaté názory. Je místem, kde jsou přijímány odlišnosti – ať už kulturní, sociální, zdravotní či etnické – a kde lze zkoumat lidský život a kulturu, minulou, současnou i budoucí, v celé její rozmanitosti.

Pro více informací nebo spolupráci kontaktujte Lektorské centrum GASK.
Pro aktuální informace sledujte náš web nebo FB profil. 


AKTUÁLNÍ PROGRAM A CÍLOVÉ SKUPINY:

 • Programy pro nevidomé a slabozraké:
  • audio průvodce k haptickým přepisům děl ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence
  • tři zážitkové programy k dílům Ivana Sobotky, Květy Válové a Antonína Střížka
 • Pravidelná spolupráce na základě memoranda s nízkoprahovým centrem Maják při Oblastní charitě Kutná Hora.
 • Pravidelná spolupráce na základě memoranda s Výchovným ústavem Kutná Hora
 • Komentované prohlídky ne/jen pro seniory - pravidelné komentované prohlídky ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence vedené kurátory GASK

PLANOVÉ PROGRAMY:

 • Výtvarné dílny pro seniory
 • Výtvarné dílny pro děti s poruchou autistického spektra ve spolupráci se spolkem Ze stejný planety
 • Program pro osoby trpící Alzheimerovou nemocí a jejich pečující

UPLYNULÉ PROGRAMY:

 • Pro rodiče na mateřské dovolené byly určené Stavy mysli bez bariér - komentované prohlídky stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem, na které mohli rodiče dorazit i se svými dětmi a nemuseli se obávat, že by děti rušily.
 • Na nápad maminek byl program doplněn o večerní výtvarné dílny pro rodiče - Když jdou děti spát.

 

  Lektorské centrum GASK Zdeňku Pešánkovi každoročně, již od roku 2016, věnuje festival, intervenci nebo performance. Letošní nevyzpytatelná situace nám znemožnila promítnout se do veřejného prostoru. Pojďme na Zdeňka zavzpomínat alespoň tady v on-line prostoru, prostřednictvím uplynulých ročníků. Proto s námi sledujte Zdeňka!

  Do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 

  HAPTICKÉ PŘEPISY VYBRANÝCH DĚL ZE STÁLÉ EXPOZICE / Lektorské centrum GASK v současné době nabízí 8 haptických přepisů vybraných uměleckých děl, umístěných trvale ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem - Obměny a intervence. Přepisy jsou určeny primárně slabozrakým a nevidomým návštěvníkům. K těmto přepisům byly namluveny komentáře odkrývající obsah a vznik vybraných děl.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22