GASK školám

Milí a vážení pedagogové,
 
na školní rok 2021/2022 jsme v Lektorském centru GASK pro vás a vaše žáky a studenty sestavili novou nabídku edukačních programů ve variantách pro jednotlivé stupně vzdělávání.
 
Během přípravy konkrétních programů a při pozdější realizaci zohledňujeme také inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Naše nabídka je rozdělena do balíčků, které vycházejí ze vzdělávací oblasti Umění a kultura, jež je propojována s dalšími vzdělávacími oblastmi. V konkrétních programech pracujeme s interdisciplinárními vazbami a zohledňujeme průřezová témata jako dnes neodmyslitelnou součást vzdělávacích koncepcí.
 
Každý z celkem pěti balíčků Stavy mysliPo/kroky umění/mGalerie školou, Rok v galerii, Tvář baroka a Art is Cool má svůj potenciál využití ve výuce, aby otevřel žákům a studentům nové možnosti jejich studia. Edukační programy jsou situovány do stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence, která prezentuje sbírky instituce, a do prostor celé jezuitské koleje, sídla GASK.
 
 
Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Vaše LC GASK
 
 
OBJEDNÁNÍ PROGRAMŮ
 
Dostupnost:
Programy je možné objednat prostřednictvím kontaktů Lektorského centra GASK alespoň tři týdny předem.
 
Délka programů:
Programy pro MŠ: 45 - 60 minut
Programy pro ZŠ: 60 - 90 minut
Programy pro SŠ: 90 - 120 minut
 
Vstupné:
20 Kč pro žáky MŠ
30 Kč pro žáky ZŠ a studenty SŠ
(pedagogický doprovod zdarma)
speciální školy zdarma
 
Kontakty Lektorského centra GASK:
Mgr. Karin Vrátná Militká: VratnaMilitka@gask.cz/ 702 045 215
Mgr. Veronika Zikmundová: zikmundova@gask.cz/ 725 607 390
Mgr. Karolína Šteffková: steffkova@gask.cz/ 725 607 395

  Milí a vážení pedagogové, zde na našem webu naleznete nabídku edukačních programů na aktuální školní rok. 

  Nabídka celkem 13 edukačních programů pro žáky speciálních základních škol je rozdělena do dvou balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity a reflexe ročních milníků. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii a v každé složce zohledňují specifické potřeby školní skupiny a jednotlivců.

  Milí pedagogové,

  v Lektorském centru jsme pro Vás a Vaše studenty připravili pracovní list k výstavě Samota uprostřed davu – Charles Baudelaire v českém umění.

  Do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 

  Nabídka celkem 25 edukačních programů pro žáky druhého stupně základních škol je rozdělena do čtyř balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.
  Nabídka celkem 22 edukačních programů pro žáky prvního stupně základních škol je rozdělena do čtyř balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe ročních milníků a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

   

  Nabídka celkem 27 edukačních programů pro středoškolské studenty je rozdělena do pěti balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění, odkaz barokní doby a využití anglického jazyka v reflexi umění.
  Nabídka celkem 15 edukačních programů pro žáky mateřských škol je rozdělena do tří balíčků s ústřednímimotivy – rozvoj emoční inteligence, reflexe ročních milníků a odkaz barokní doby. Dílčí programy pokrývají všech pět vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání a pět klíčových kompetencí.
   

  STAVY MYSLI

  Nabídka celkem 19 edukačních programů pro žáky základních uměleckých škol je rozdělena do tří balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence a podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.
  Vážení a milí pedagogové, nabízíme Vám ke stažení pracovní a metodické listy do stálé expozice GASK pro žáky druhého stupně ZŠ. Metodické listy slouží jako manuál k aktivitám uvedeným v pracovních listech. Nabízí možnosti, jak pracovní listy využít, jak s ním pracovat při výuce, a poskytuje podrobnou metodiku a informace k realizaci aktivit tak, aby učitel nad samotnou přípravou strávil co nejméně času.
  Vážení a milí pedagogové,
   
  GASK – Galerie Středočeského kraje v tomto roce úspěšně podala žádost o akreditaci MŠMT. Za Lektorské centrum GASK Vám proto můžeme předložit nabídku akreditovaných kurzů pro pedagogy prvního stupně základních škol.
   

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22