GASK školám

Milí a vážení pedagogové,
 
na školní rok 2021/2022 jsme v Lektorském centru GASK pro vás a vaše žáky a studenty sestavili novou nabídku edukačních programů ve variantách pro jednotlivé stupně vzdělávání.
 
Během přípravy konkrétních programů a při pozdější realizaci zohledňujeme také inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Naše nabídka je rozdělena do balíčků, které vycházejí ze vzdělávací oblasti Umění a kultura, jež je propojována s dalšími vzdělávacími oblastmi. V konkrétních programech pracujeme s interdisciplinárními vazbami a zohledňujeme průřezová témata jako dnes neodmyslitelnou součást vzdělávacích koncepcí.
 
Každý z celkem pěti balíčků Stavy mysliPo/kroky umění/mGalerie školou, Rok v galerii, Tvář baroka a Art is Cool má svůj potenciál využití ve výuce, aby otevřel žákům a studentům nové možnosti jejich studia. Edukační programy jsou situovány do stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence, která prezentuje sbírky instituce, a do prostor celé jezuitské koleje, sídla GASK.
 
 
Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Vaše LC GASK
 
 
OBJEDNÁNÍ PROGRAMŮ
 
Dostupnost:
Programy je možné objednat prostřednictvím kontaktů Lektorského centra GASK alespoň tři týdny předem.
 
Délka programů:
Programy pro MŠ: 45 - 60 minut
Programy pro ZŠ: 60 - 90 minut
Programy pro SŠ: 90 - 120 minut
 
Vstupné:
20 Kč pro žáky MŠ
30 Kč pro žáky ZŠ a studenty SŠ
(pedagogický doprovod zdarma)
speciální školy zdarma
 
Kontakty Lektorského centra GASK:
Mgr. Karin Vrátná Militká: VratnaMilitka@gask.cz/ 702 045 215
Mgr. Veronika Zikmundová: zikmundova@gask.cz/ 725 607 390
Mgr. Karolína Šteffková: steffkova@gask.cz/ 725 607 395
  Nabídka celkem 13 edukačních programů pro žáky speciálních základních škol je rozdělena do dvou balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity a reflexe ročních milníků. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii a v každé složce zohledňují specifické potřeby školní skupiny a jednotlivců.

  Do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 

  Nabídka celkem 25 edukačních programů pro žáky druhého stupně základních škol je rozdělena do čtyř balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.
  Nabídka celkem 22 edukačních programů pro žáky prvního stupně základních škol je rozdělena do čtyř balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe ročních milníků a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

   

  Nabídka celkem 27 edukačních programů pro středoškolské studenty je rozdělena do pěti balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění, odkaz barokní doby a využití anglického jazyka v reflexi umění.
  Nabídka celkem 15 edukačních programů pro žáky mateřských škol je rozdělena do tří balíčků s ústřednímimotivy – rozvoj emoční inteligence, reflexe ročních milníků a odkaz barokní doby. Dílčí programy pokrývají všech pět vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání a pět klíčových kompetencí.
   

  STAVY MYSLI

  Nabídka celkem 19 edukačních programů pro žáky základních uměleckých škol je rozdělena do tří balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence a podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

  Milí a vážení pedagogové, zde na našem webu naleznete nabídku edukačních programů na aktuální školní rok. 

  Vážení a milí pedagogové, nabízíme Vám ke stažení pracovní a metodické listy do stálé expozice GASK pro žáky druhého stupně ZŠ. Metodické listy slouží jako manuál k aktivitám uvedeným v pracovních listech. Nabízí možnosti, jak pracovní listy využít, jak s ním pracovat při výuce, a poskytuje podrobnou metodiku a informace k realizaci aktivit tak, aby učitel nad samotnou přípravou strávil co nejméně času.
  Vážení a milí pedagogové,
   
  GASK – Galerie Středočeského kraje v tomto roce úspěšně podala žádost o akreditaci MŠMT. Za Lektorské centrum GASK Vám proto můžeme předložit nabídku akreditovaných kurzů pro pedagogy prvního stupně základních škol.
   

  GASK školám

  UMĚNÍ DO LAVIC? / Konference NIPOS

  středa a čtvrtek 4.–5. 5. 2022

  GASK školám

  ROZMANITOST PŘÍRODY / Člověk a jeho svět ve výtvarném umění

  Kurz s akreditací MŠMT

  pátek 6. 5. 2022 od 14.00

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22