Stavy mysli

PROČ Stavy mysli, balíček programů rozvíjejících vizuální vnímání a emoční inteligenci? PROTOŽE cestou k umění mezilidských vztahů je znalost a ovládání vlastních pocitů.

První balíček programů rozvíjí vizuální vnímání a emoční inteligenci. Klíčovou motivací tohoto konceptu je skutečnost, že rozvoj emoční inteligence je jistou cestou k umění mezilidských vztahů ve všech oblastech života jedince, který zná vlastní pocity a umí s nimi pracovat.
Počet a skladba programů jsou navrženy tak, aby je mohl pedagog v průběhu školního roku absolvovat se svými žáky všechny s ohledem na náročnost školního rozvrhu (sedm programů pro flexibilnější MŠ a 1. st. ZŠ a pět programů pro 2. st. ZŠ a SŠ).
Návštěvu programů lze rozložit rovněž do celé délky školní docházky, a to především v případě 2. st. ZŠ a SŠ jako jednu návštěvu během školního roku.
 
 
LÉTAJÍCÍ ZAHRADA
Autor: Aleš Lamr
Klíčová slova: koláž, barvy, příroda
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ
Proč malíř Aleš Lamr maluje tak zvláštní pestrobarevné tvary? Co nám říká název obrazu Létající zahrada?Program představí žákům svět takřka nekonečné představivosti, barev a tvarů.
 
JAZZ JDE GASKEM
Autoři: Antonín Pelc, Zdeněk Kirchner
Klíčová slova: hudební nástroje, jazz
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Co je to hudba? Vyjadřuje něco? Jak na nás působí? A jaký vliv má výtvarné umění? Motivem programu je spojení malby a jazzu. Žáci a studenti se zamyslí nad vztahem mezi hudbou a výtvarným uměním, dozví se o vzniku jazzu a autorech, kterým se podařilo tento hudební styl zachytit ve svých malbách.
 
ANDĚL PRO VITÍKA
Autorka: Věra Janoušková
Klíčová slova: přátelství / samota, recyklace, frotáž
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ
Může se stát výtvarným materiálem opravdu cokoliv? Jak vnímáme přátelství a kdo je pro nás anděl? Žáci se seznámí s umělkyní, která dávala odpadkům ze smetiště novou tvář a šanci na druhý život. Tiše stojící socha Anděl pro Vitíka od sochařky Věry Janouškové je poctou jejímu dobrému příteli. Žáci se inspirují umělkyní a vytvoří pomocí netradičních materiálů svého anděla.
 
PANÍ CHARITA
Autor: Pavel Brázda
Klíčová slova: barva, linie, mezilidské vztahy, kombinovaná technika
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
„Umění o lidech a pro lidi“ – to bylo jedno z hesel zakladatele hominismu Pavla Brázdy. V jeho obrazech se odráží fascinace městem a lidmi, kteří v něm žijí. Při pozorném pohledu na jeho obraz s názvem Paní Charita, ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem - Obměny a intervence, odhalíme běžné životní situace, každodenní zkušenosti i mezilidské vztahy. A protože podle Pavla Brázdy je hlava sídlem duše, podíváme se i na další díla, ve kterých tato místa ztvárňuje. Také si budeme povídat o výrazných barvách a liniích, pro něj tak typických. A jak bychom vypadali jeho očima my? A jak by vypadalo sídlo naší duše?
 
VŠEDNÍ GESTO
Autorka: Adriena Šimotová
Klíčová slova: něha, gesta, každodenní rituály, lidské tělo, frotáž
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Dokázali byste se na něčem domluvit, i kdybyste nemohli nic říct? Jak byste to udělali, co byste k tomu potřebovali?Adriena Šimotová ve své tvorbě zpodobňuje člověka – lidské tělo – a využívá k tomu svérázné techniky, jako je mačkání, prořezávání a vrstvení papíru či textilu, nebo otisky částí i celého lidského těla. Jejím cílem však nebylo zachytit dokonalou lidskou podobu, nýbrž nitro člověka. Program odhaluje všední gesta a momenty a pro žáky a studenty se stává experimentem, zda si lidé dokáží porozumět i beze slov.
 
PADÁ LISTÍ
Autor: Antonín Slavíček
Klíčová slova: impresionismus, krajina, nálada
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ
Jak si představujete ideální místo v přírodě, kde byste chtěli trávit čas? Jak byste se tam cítili? Program k obrazu Antonína Slavíčka zavede žáky do podzimního parku. Povídáním, kreslením a lepením žáci vstoupí do obrazu a objeví kouzlo vlastní představivosti.
 
TVAROHRANÍ
Autor: Josef Čapek
Klíčová slova: kubismus, koláž, lidé kolem nás
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Kdo jsou lidé, které Josef Čapek ve svých obrazech zachytil, a proč je maloval? Co je to kubismus? Jak se s ním Josef Čapek seznámil a proč se k němu na nějaký čas přiklonil? Program k obrazu Kolovrátkář zavede žáky a studenty do světa geometrických tvarů a sociálních témat.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22