Tvář baroka

PROČ Tvář baroka prezentující barokní výzdobu jezuitské koleje? PROTOŽE baroko je fenomenální a je více než obohacující znát kulturní odkaz jezuitů pro dnešek.

Tvář baroka zahrnuje programy prezentující barokní výzdobu jezuitské koleje. Cílem programů je zprostředkovat kulturní odkaz jezuitů pro dnešek. Cílovými skupinami jsou mateřské, základní i střední školy, jejichž pedagogové hledají hodnotný doplněk výuky barokní tematiky.
 
 
BAROKO NEJEN NA OKO
Klíčová slova: baroko, jezuité, architektura, jezuitská kolej, komponovaná krajina, urbanismus
Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ
Čemu sloužila jezuitská kolej a jaký byl její význam v urbanistickém uspořádání města? Všechno má svůj význam. Každá maličkost je nedílnou součástí celku, která utváří tvář baroka. Edukační program s výtvarnými aktivitami provází žáky a studenty stručnou historií jezuitské koleje v Kutné Hoře, seznamuje je s architektonickými prvky baroka a s urbanizací v období působení jezuitského řádu v českých dějinách. Aktivity jsou zaměřené na poznání architektonických prvků období baroka a urbanistické koncepce města Kutné Hory.
 
MISE ZA POZNÁNÍM
Klíčová slova: baroko, jezuité, misie, vzdělávání
Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ
Kdo byli a jsou jezuité? Čemu sloužila jezuitská kolej? Jezuité jsou známí svým postojem ke vzdělávání a kladným vztahem k interdisciplinárním přesahům napříč všemi obory. Také jejich misijní činnost nezanedbatelně ovlivnila místa, kde působili. Co do těchto míst přinesli? Jaké by to bylo, kdybychom se ocitli v nové, ještě neprobádané zemi? Žáci se seznámí s jezuitským řádem, jejich misijními cestami a posláním, zaměřeným především na vzdělávání.
 
VITA BREVIS, ARS LONGA
Klíčová slova: baroko, jezuité, umění (malířství, sochařství, literatura, divadlo), refektář
Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ
Život je krátký, umění trvá. Právě tato věta je zvěčněna ve štukové výzdobě jezuitské koleje. Jak příhodné pro její stávající podobu! Často bývají slovu umění přisuzovány pouze jeho výtvarné a hudební polohy, ale nesmíme opomíjet ani ty divadelní a literární. Vždyť právě jezuité byli nakloněni prvkům dramatizace ve vzdělávání. Umění je nutno vnímat všemi smysly, protože všechno souvisí se vším. Žáci se seznámí s nejvýznamnějšími prvky barokního umění, jako jsou temnosvit, optický klam, pohyb, řád, symetrie, dynamika, nebo třeba emoce.
 
NIC NENÍ DÍLEM NÁHODY
Klíčová slova: baroko, jezuité, lékárna, rostlinopis
Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ
Ale co když… Jezuité byli všestranně založení a velmi vzdělaní. Silná víra v Boha, ale i ve vědu z nich učinila všestranné osobnosti. Jedním z oborů, ve kterém vynikali, byla farmacie. Své dovednosti aplikovali nejen na členy řádu. Kutnohorským obyvatelům města poskytovali léčiva, která vznikala pod rukama zkušených jezuitských apatykářů. Na svýchmisijních výpravách se setkávali s novými druhy rostlin, které zkoumali a zaznamenávali do herbářů. Co je lék a kde se bere? Žáci se stanou jezuitskými lékárníky a budou vytvářetléčivé postupy s použitím dosud neprobádaných rostlin.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22