GASK – zahraniční spolupráce 2021/22

GASK – zahraniční spolupráce 2021/22

Kurátorské oddělení GASK

GASK spolupracuje jako partner na přípravě publikace Sztuka idzie na wolność – Sztuka w PRL, CSRS i WRL w latach osiemdziesątych XX wieku / Art Breaks Free – Art in the PPR, CSR and HPR in the 1980s, kterou vydává na základě finanční podpory Visegradského fonduOśrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego(Centrum umění a kultury ve Vratislavi, Kulturní instituce Dolnoslezského vojvodství). Čestnou záštitu nad publikací převzal Cezary Przybylski, maršálek[1] Dolnoslezského vojvodství. V publikaci je obsáhlý text o české výtvarné scéně 80. let 20. století, jejž napsal Richard Drury; text je doprovázen mj. 16 reprodukcemi uměleckých děl ze sbírek GASK. 

GASK započal díky kurátorce Veronice Marešové spolupráci se ZKM – Centre for Art and Media v Karlsruhe. Jde o významnou kulturní instituci, jež byla založena v roce 1989 a od roku 1997 sídlí v zrekonstruované továrně na munici. Toto špičkové centrum se dlouhodobě (již 30 let) věnuje výstavám, tematickým akcím a výzkumným projektům vázaným na videoart a nová média. Zabývá se též digitalizací, sbírkotvornou činností a uchováváním a péčí o videoartová a novomediální díla. Instituce působí na rozhraní umění a vědy. Pod jednou střechou se nacházejí dvě muzea, tři výzkumné ústavy a mediální centrum, je zde také Univerzita umění a designu v čele s prof. Peterem Weiblem.

V minulém roce se uskutečnila spolupráce GASK s Univerzitou umění a designu, a to s ateliérem profesora Michaela Bielického, která by s jeho studenty měla pokračovat i v roce 2021, kdy by opět měli představit svoje novomediální performance na půdě GASK. Dále je plánována výstava Kamily Richter Bielické a Michaela Bielického v prostorách Projectroomu GASK pod kurátorským vedením Veroniky Marešové. Výstavní aktivity obou institucí by měla završit rozsáhlá novomediální výstava prof. Petera Weibela a prof. Michaela Bielického v hlavních galerijních prostorách GASK. Úzká spolupráce s muzeem i univerzitou pomáhá vytvořit systematickou metodiku sbírání a uchovávání děl v nové podsbírce Fotografie a nových médií GASK, čerpající ze zkušeností německých partnerů.

GASK také do svého výstavního programu v roce 2021 zařadil výstavu Gwénaëla Morice. Kurátorkou výstavy je Veronika Marešová. Morice je francouzský sochař, pro jehož tvorbu je příznačná práce s vyřazeným, především odpadovým materiálem. Jeho působení má i silný sociální podtext. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, které v procesu recyklace plastů zaměstnávají handicapované. Účastnil se i zajímavého projektu ve francouzských věznicích, kde organizoval výtvarné dílny pro vězně, kteří pod jeho vedením vytvářeli originální plastové artefakty. I ve Whiteboxu proběhne výstava, která naváže na jeho dlouhodobou práci s recykláty. Tentokrát – v jeho cyklu „Graphisme“ – budou esteticky upotřebeny plastové bedny na žampióny polské provenience, používané jednorázově ve francouzských pizzeriích. GASK tak reaguje na aktuální téma týkající se ekologie a udržitelnosti.

Registr sbírek GASK – zápůjčky do zahraničí

V letošním a příštím roce probíhá společný projekt Národní galerie v Praze,Hamburger Kunsthalle a Musée d’art moderne de la Ville de Parisvěnovaný malířce Toyen. Výstava se nejprve uskuteční ve Valdštejnské jízdárně v Praze v termínu 9. 4. 2021 – 15. 8. 2021, poté v Hamburku od 23. 9. 2021 do 13. 2. 2022 a nakonec v Paříži od 24. 3. 2022 do 24. 7. 2022. Cílem projektu je představit Toyen jako jednu z nejvýznamnějších umělkyň dvacátého století v uměleckém a intelektuálním kontextu její doby. Ze sbírek GASK připravujeme pro tento projekt zápůjčku děl: Z jižních moří, 1931; Pláž, 1926 a soubor devíti grafických listů Střelnice, 1944.

Museu MORE (Muzeum moderního realismu) v Gorsselu v Nizozemí se připravuje v termínu 5. 2. 2022 – 8. 5. 2022 výstava New Realisms: Modern Realist Approaches on the Czechoslovak Scene 1918–1945 (Nové realismy: Moderní realistické přístupy na československé scéně 1918–1945). Autory výstavy jsou Ivo a Anna Habánovi. Ze sbírek GASK připravujeme pro tento projekt zápůjčku obrazu Jana Smetany U mostu na Štvanici, 1942.

Zápůjčky za GASK vyřizuje Věra Pinnoy.

 

Lektorské centrum GASK

 

Vedoucí LC GASK Karin Vrátná Militká byla pozvána (8/3/2021) na on-line konferenci k mezinárodnímu projektu AMASS, na kterém se podílí katedra výtvarné výchovy PedF UK. On-line konference Umění být jinou/jiným se bude týkat aktuálních a důležitých témat současného vzdělávání v oblasti umění a kultury. Smyslem konference je vytvořit příležitost k setkání různých aktérů působících v oblasti vzdělávání v umění a kultuře, společně se zamyslet nad důležitými otázkami a děním v této oblasti. Za GASK bude Karin Vrátná Militká prezentovat celý projekt GASK bez bariér.

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

  • 17.04. 13:30

    GASK rodinám: Náš dotek_Každý den mimochodem vytváříme stopy a zapisujeme do své paměti velké i menší zážitky.

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22