Tvář baroka

Setkávání nad fenoménem baroku v Čechách u příležitosti 10. výročí působení Galerie Středočeského kraje v jezuitské koleji v Kutné Hoře
 
Je to jakýsi sen, zakletý do smysly poznatelné reality.
(Zdeněk Kalista, 1976)
 
Barokní kultura v českých zemích byla v rámci doprovodných programů GASK připomenuta v posledních letech již dvakrát, nejprve roku 2016 prostřednictvím série přednášek konaných pod společným názvem Moderna zvaná baroko, podruhé o rok později celoročním přednáškovým cyklem konaným k 350. výročí založení kutnohorské jezuitské koleje, jehož tématem bylo působení Tovaryšstva Ježíšova v Čechách a jeho vlivu na moderní umění.
 
Nyní se k baroku vracíme potřetí, abychom ještě jednou vzdali hold budově, která je od roku 2010 domovem Galerie Středočeského kraje, a jejíž architektonický a dějinný význam představuje důležitou součást naší historie 17. a 18. století. Soustředíme se tentokrát na témata, jež nebyla do předchozích cyklů zahrnuta, která však tvoří základy barokního slohu: jde o architekturu, divadlo a hudbu. Všimneme si také filmové inspirace malířstvím a grafikou této epochy.
 
Název letošního cyklu Tvář baroka odkazuje k poslední knize Zdeňka Kalisty, od jehož narození uplyne v tomto roce 120 let. Zásluhy tohoto historika a básníka na rehabilitaci baroka v Čechách a na Moravě jsou mimořádné a proto se v jednom zastavení našeho programu budeme věnovat jeho tvůrčímu odkazu i nesnadným životním cestám.

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22