Umění spojení 013 / SENIOR

Umění spojení SENIOR 2013

Netradičně pojatý projekt Lektorského centra Galerie Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře zasvěcuje seniory do tajů umělecké tvorby současných umělců. Ze společné práce umělců a seniorů vznikne osm rozměrných děl, která budou koncem roku vydražena v dobročinné aukci. Finanční výtěžek bude věnován Sdružení rané péče, jež pomáhá rodinám pečujícím o děti s postižením.

Cílem projektu „Umění spojení“ je propojení místní komunity s galerijním prostředím a světem umění, spojení lidí různého věku a možností, ale především sil k pomoci druhým. V roce 2013 je projekt určen seniorům.

Do projektu, který finančně podpořilo město Kutná Hora, jsou aktivně zapojeny všechny organizace, jež ve městě sdružují seniory nebo o ně pečují – Domov pro seniory Barbora, Život 90, o. s., kutnohorská Charita, místní Klub důchodců, čtenáři-senioři kutnohorské knihovny a další.

Senioři se v prostředí GASK setkají s mladými umělci a sami si pod jejich vedením vyzkouší různé výtvarné techniky a postupy. Klienti Domova Barbora vytvoří s malířem Pavlem Vašíčkem mozaikovou malbu na téma hlubin, sochař Petr Švolba sestaví objekt z kamenů vymodelovaných seniory ze sdružení Život 90 a malíř Luděk Rathouský se bude s Klubem důchodců podílet na velkoformátové konceptuální abstrakci na téma „Já jsem historie aneb Pramen života“. Další skupiny povedou studenti pražské FAMU, umělecká skupina Posedlí ad. Pro mnohé seniory představuje projekt vůbec první setkání se světem současného umění a první pokus o jeho pochopení.

Koncept pro konečné dílo, které následně poputuje do aukce pod jejich jménem a jménem organizace, jež se na jeho tvorbě podílela, vytvoří sami umělci. Na nich je, zda použijí práce jednotlivců a zkompilují z nich dílo sami nebo zda jej vytvoří ve skupině. První výsledky nicméně vypadají více než slibně. Doufejme, že si díla v prosincové aukci najdou své kupce a senioři se přesvědčí o tom, že umění a společné úsilí mohou mít i podobu konkrétní pomoci. V tomto případě těm, jejichž život byl již na začátku zkomplikován vážnou nemocí či vrozenou vadou.

Příští rok bude projekt pokračovat a karta se obrátí. Děti se sociálním či zdravotním znevýhodněním budou s umělci tvořit ve prospěch kutnohorských seniorů.

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22