Umění spojení 015

Prezentace umění spojení 2015 (formát pdf)

Projekt LC GASK „Umění spojení“ hledá cestu k místní komunitě, cestu k zprostředkování dialogu mezi generacemi, lidmi zdravými a lidmi se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním.

Věříme, že umění a kreativita dokážou poskytnout prostor, v němž je možné se o sobě i o druhých dozvědět věci, které v každodenním životě snadno přehlédneme, získat informace, jimž běžně nevěnujeme pozornost. Právě ty však mohou přispět k obohacení našich vztahů, ke vzájemné toleranci a respektu.

Letos jsme odstartovali již třetí ročník tohoto projektu, tentokrát ovšem bez podtitulu. Ve dvou uplynulých ročnících jste nás naučili, že označení jako senior, junior, člověk se zdravotním znevýhodněním či pocházející ze sociálně nepodnětného prostředí o lidech mnoho nevypovídají a jsou často spíše zavádějící.

Ve třetím ročníku „Umění spojení“ nám tedy půjde především o setkání různých lidí, bez ohledu na věk, zdraví či sociální postavení. K účasti přizveme studenty, skauty, seniory, umělce nové i již osvědčené a také účastníky z minulých ročníků.

Věříme, že i tento ročník „Umění spojení bude mít svůj smysl, že se nám i letos společně podaří podpořit dobrou věc. Finanční prostředky z benefiční aukce tento rok připadnou na Obnovu Sklenářova dolíku, jenž by se v duchu našeho projektu mohl stát místem procházek, relaxace a společného setkávání lidí bez ohledu na věk, zdraví či sociální postavení.

"Oživení Sklenářova dolíku"

Šest kutnohorských neziskových organizací kutnohorský Junák - svaz skautů a skautek ČR, TJ Sokol KH, Rytmus KH, Denemark, o. s., Charita Kutná Hora a KHnet.info, z. s. - spojilo své síly k úpravě a oživení přírodní lokality na okraji Kutné Hory - tzv. Sklenářova dolíku.

Zmíněné kutnohorské neziskové organizace již začaly svépomocí kultivovat místo tak, aby nebyla narušena přírodní rovnováha a zároveň se oblast mohla stát místem vycházek a odpočinku.

Více informací najdete na http://sklenaruvdolik.cz/

 

AKCE PROJEKTU UMĚNÍ SPOJENÍ 015

ToyBox "Superhrdinky z Kutné Hory"

„Moje výtvarná akce byla zaměřena proti stereotypizaci a stigmatizaci stáří a stárnutí, jejím účelem bylo přiblížit s

Michal Cihlář "Andulky"

Živá andulka Pepina posloužila jako model pro celé ptačí hejno pestrobarevných ptáčků, jenž se postupně vyklubaly z d

Veronika Richterová "Přidat do přátel"

„Rozhodla jsem se, že společně s dětmi vytvoříme závěs - stěnu s portréty fiktivních přátel.

Petr Švolba "TeePee"

Sochař Petr Švolba na konci prázdnin postavil nejen s dětmi z ubytovny v Lorci dřevěné týpí, moderní interpretaci ind

Kateřina Sušková "Nebeská mapa"

Červencová výtvarná akce s dětmi z Dětského domova v Býchorech a kutnohorských skautů vycházela z koncepce autorské k

Eva Adamcová "Obří výšivka"

Květnovou akci Umění spojení realizovala Eva Adamcová mimo prostory GASK, přímo v Domově Barbora.

Jolana Havelková "Hledat místo v kruhu"

Při červnové dílně se ateliér i venkovní prostory GASK proměnily v režii fotografky Jolany Havelkové ve fotografickou

Marie Nováková „Pohled do šíře aneb Ze života dinosaurů.“

Mladá výtvarnice Marie Novotná, děti ze ZŠ, MŠ a praktické školy v Kolíně a kutnohorské seniorky pracovaly technikou šablonového tisku.

Pavel Vašíček „Tajemství ztrát a nálezů“

Malíř Pavel Vašíček, děti ze Skauta a z Výchovného ústavu v Kutné Hoře společně na první březnové dílně vytvořili intuitivní pocitovou malbu pod názvem "Tajemství ztrát a nálezů".

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22