Knihovna

Odborná knihovna Galerie Středočeského kraje soustřeďuje publikace o výtvarném umění a jejím hlavním účelem je sloužit nejen potřebám zaměstnanců galerie, ale i zájemcům z řad externích odborníků a soukromých badatelů.

Knihovní fond, jehož tematickým těžištěm je české moderní umění a jemu spřízněné obory (architektura, design, typografie), nabízí četné monografické studie, výstavní katalogy, průvodce po domácích i světových galeriích a muzeích, rozličné encyklopedie a publikace populárně-naučného charakteru apod. K dispozici je rovněž řada časopisů, bulletinů a příležitostných tisků.

Knihovna se také podílí na přípravě doprovodných programů GASK, jejichž hlavním cílem je předkládat mezioborová témata, ve kterých se výtvarná kultura protíná s literaturou, hudbou, filmem, historií či filosofií. Za tímto účelem je navazována spolupráce s předními umělci, teoretiky umění a historiky.

Badatelské dotazy pište či návštěvu knihovny si domlouvejte na emailu adamek@gask.cz nebo na telefonním čísle:

602 303 172.

Nový elektronický katalog si můžete prohlédnout po rozkliknutí.

 

 

 

 

Petr Adámek

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22