Knihovna

Odborná knihovna Galerie Středočeského kraje soustřeďuje publikace o výtvarném umění a jejím hlavním účelem je sloužit nejen potřebám zaměstnanců galerie, ale i zájemcům z řad externích odborníků a soukromých badatelů.

Knihovní fond, jehož tematickým těžištěm je české moderní umění a jemu spřízněné obory (architektura, design, typografie), nabízí četné monografické studie, výstavní katalogy, průvodce po domácích i světových galeriích a muzeích, rozličné encyklopedie a publikace populárně-naučného charakteru apod. K dispozici je rovněž řada časopisů, bulletinů a příležitostných tisků.

Knihovna se také podílí na přípravě doprovodných programů GASK, jejichž hlavním cílem je předkládat mezioborová témata, ve kterých se výtvarná kultura protíná s literaturou, hudbou, filmem, historií či filosofií. Za tímto účelem je navazována spolupráce s předními umělci, teoretiky umění a historiky.

Badatelské dotazy pište či návštěvu knihovny si domlouvejte na emailu adamek@gask.cz nebo na telefonním čísle:

602 303 172.

Nový elektronický katalog si můžete prohlédnout po rozkliknutí.

 

 

 

 

Petr Adámek

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

  • 08.02. 10:00, 09.02. 10:00, 11.02. 10:00, 12.02. 10:00, 13.02. 10:00, 14.02. 10:00, 15.02. 10:00, 16.02. 10:00, 18.02. 10:00, 19.02. 10:00, 20.02. 10:00, 21.02. 10:00, 22.02. 10:00, 23.02. 10:00, 25.02. 10:00, 26.02. 10:00, 27.02. 10:00, 28.02. 10:00, 29.02. 10:00, 01.03. 10:00, 03.03. 10:00, 04.03. 10:00, 05.03. 10:00, 06.03. 10:00, 07.03. 10:00, 08.03. 10:00, 10.03. 10:00, 11.03. 10:00, 12.03. 10:00, 13.03. 10:00, 14.03. 10:00, 15.03. 10:00, 17.03. 10:00, 18.03. 10:00, 19.03. 10:00, 20.03. 10:00, 21.03. 10:00, 22.03. 10:00, 24.03. 10:00, 25.03. 10:00, 26.03. 10:00
    8/2 - 26/3 2020 / POD POVRCH_Jaká část mě jsem skutečně JÁ? Jaká část nás jsme někdo JINÝ?
Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22