PROGRAM GASK KVĚTEN 2022

PROGRAM KVĚTEN 2022
 
Doprovodný program:
 
UMĚNÍ DO LAVIC? / Konference NIPOS
středa a čtvrtek 4. – 5. 5. 2022
 
ROZMANITOST PŘÍRODY / Člověk a jeho svět ve výtvarném umění
Kurz s akreditací MŠMT pro pedagogy prvního stupně základních škol
pátek 6. 5. 2022 od 14.00
Vstupné: 1.000 Kč
Rezervace na VratnaMilitka@gask.cz nebo 702 045 215 do 3. 5.
 
18.00 LÁSKY ČAS
Výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 2 do 5 let
středa 11. 5. 2022 od 10.30
Vstupné: 60 Kč dítě + rodič zdarma; zdarma pro držitele Family karty
Rezervace nutná na VratnaMilitka@gask.cz nebo 702 045 215 do 10. 5., 18.00
 
PÍSMEM, OHNĚM, OBRAZEM Výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 6 let
pátek 13. 5. 2022 od 15.00
Vstupné: 60 Kč dítě + rodič zdarma / zdarma pro držitele Family karty
Rezervace nutná na zikmundova@gask.cz nebo 725 607 390 do 11. 5., 18.00
 
NEWSLETTER DESIGNU
ČTVRTEK 12. 5. 2022 od 17.00
Studenti Ateliéru grafického designu a nových médií (UMPRUM) představí formou krátkých preview fenomény, trendy, kontroverze, formy... současného grafického designu.
Vstupné: zdarma
 
MUZEJNÍ NOC V GASK 2022
pátek 20. 5. 2022 od 17.00
17:00 – 17:40 Loutkové divadlo studentů DAMU pro děti
18:00 – 20:30 Výtvarná dílna pro děti k výstavě Luďka Filipského
18:00 – 19:00 Komentovaná prohlídka výstavy Adély Matasové
19:00 – 20:00 Komentovaná prohlídka výstavy Luďka Filipského
20:15 – 20:45 Taneční performance Duncan Centre 20:50 Vyhlášení hry z výtvarné dílny
21:00 – 22:00 Koncert Marcell a kapela
Vstupné: zdarma
 
Komentovaná prohlídka výstavy Luďka Filipského
čtvrtek 26. 5. 2022 od 15.00
Vstupné: zdarma k platné vstupence do výstavy, pro seniory vstup zdarma
 
Komentovaná prohlídka výstavy Jaroslava Bejvla
čtvrtek 26. 5. 2022 od 16.00
Vstupné: zdarma
 
Komentovaná prohlídka výstavy Richarda Loskota a Vítězslava Plavce
sobota 28. 5. 2022 od 14.30
Vstupné: zdarma
 
Komentovaná prohlídka výstavy Adély Matasové
sobota 28. 5. 2022 od 15.00
Vstupné: zdarma k platné vstupence do výstavy
 
Komentovaná prohlídka instalace Milana Guštara
sobota 28. 5. 2022 od 16.00
Vstupné: zdarma k platné vstupence do výstavy
 
Probíhající výstavy:
 
MINJAN Dan Zollman
od 8. 5. 2022 do 28. 8. 2022
Vernisáž: 8. 5. 2022 od 16.00
 
Metasystémy Adéla Matasová
držitelka Ceny Ministerstva kultury 2021
od 20. 3. 2022 do 5. 6. 2022
Vernisáž: 19. 3. 2022 16.00
 
Intimní nezměrnost Luděk Filipský
od 20. 3. 2022 do 5. 6. 2022
Vernisáž: 19. 3. 2022 16.00
 
Ascensus et descensus Milan Guštar
od 20. 3. 2022 do 5. 6. 2022
Vernisáž: 19. 3. 2022 16.00
 
Hybrid Landscapes Julie Kopová
od 20. 2. 2022 do 29. 5. 2022
Vernisáž: 19. 2. 16.00, Projectroom
 
Pohled do prázdnoty Richard Loskot
od 20. 2. 2022 do 29. 5. 2022
Vernisáž: 19. 2. 16.30, Experimentální prostor
 
…za Karlínským viaduktem Jaroslav Bejvl
od 20. 2. 2022 do 29. 5. 2022
Vernisáž: 19. 2. 17.00, Whitebox
 
Variace na lesní strunu Zdena Šafka
od 20. 2. 2022 do 29. 5. 2022
Vernisáž: 19. 2. 17.30, Gallery Point
 
Stavy mysli / Za obrazem Obměny a intervence
stálá expozice
 
Alej světců
stálá expozice
 
GASK pod širým nebem
stálá venkovní expozice
 
 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22