Tanec na hrobě Šípkové Růženky

Tanec na hrobě Šípkové Růženky je novomediální intervencí v situaci, kdy „spící“ umělecká díla v době koronavirového lockdownu čekají na své znovuoživení a znovuobjevení.

Multimediální umělec Vojtěch Pollák tak čeří klidné hladiny stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem prostřednictvím páru tanečníků, kteří emotivně reagují na jednotlivé tematické okruhy (např. Zuřivost, Vzpomínání, Skepsi) či na vybrané sbírkové exponáty. Jejich taneční performance je sledována miniaturním dronem, jenž tu plní funkci pozorovatele a současně zprostředkovatele obrazů pohybových aktivit, snímaných z nezvyklých úhlů a poloh. Video se tak stává vizuálním záznamem rozšířeného vnímání vystavených uměleckých děl, která rezonují s architekturou galerie v objektu bývalé jezuitské koleje.

Video můžete zhlédnout ZDE.

Kdo tančí?

Matouš 'Mathew' David
Narodil se v kanadském Montréalu, kde vyrůstal dva roky a poté se s rodinou vrátil zpět do ČR. Tanci se věnuje 18 let, a to především poppingu a streetovým stylům. Je členem skupiny JAD Dance Company by Yemi A. D., DiVize Team, Eskimo-Bohemia Models a také jedné z nejúspěšnějších streetdancových crew Left J-AWA.

Aneta 'HBO' Prchalová
Tanečnice, lektorka a choreografka v různých tanečních skupinách, např. Dance Academy Prague by Yemi A. D. Tanci se věnuje od dětství. Účastnila se mnoha tanečních show, koncertů, videoklipů, ale vystupuje například i v divadelních představeních nebo reklamách. Zaměřuje se na street styles (hip hop, locking, house dance aj.).

Co jsou intervence ve stálé expozici GASK?

Intervence neboli autorské vstupy (do uměleckých děl jiných autorů) obecně spoluutvářejí rozšířenou dimenzi neboli další vrstvu kurátorského konceptu Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence. S tímto záměrem bylo osloveno na 20 umělců zabývajících se novomediální a multimediální formou uměleckého vyjádření, tj. audiovizuálními projekty pracujícími s digitálním obrazem (Jaroslav Prokeš), videoartem, site-specific instalacemi (Daniel Hanzlík), s fotografií (Jolana Havelková), s interaktivními světelnými a zvukovými komponenty (Richard Loskot) a sochařstvím komunikujícím s místní architekturou (Petr Stibral) a také s performancí a multimediálními instalacemi (Darina Alster). Zaměřili jsme se především na výrazné osobnosti vázané vedle pražské metropole i na ústecký, ostravský nebo brněnský okruh, okrajově také na slovenskou scénu. Do výstavní expozice byly nakonec zvoleny nejnosnější a nejpůsobivější práce, které obohacují prezentaci středočeského sbírkového fondu o nové pohledy a přístupy. Tyto intervenující (intervenční) vstupy přinášejí překvapivé či dráždivě zneklidňující situace a vytrhují diváka ze zažitých zvukově-obrazových stereotypů, současně však zesilují introspektivní a intimní nazírání na moderní a soudobou tvorbu. Taneční vystoupení Tanec na hrobě Šípkové Růženky je zatím poslední intervencí, kterou se povedlo realizovat v prosinci minulého roku za pomoci Vojty Polláka a taneční dvojice Matouše Davida a Anety Prchalové.

(Veronika Marešová, kurátorka)


 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

  • 17.04. 13:30

    GASK rodinám: Náš dotek_Každý den mimochodem vytváříme stopy a zapisujeme do své paměti velké i menší zážitky.

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22