8/2/2020: Zou/BACK_Mezigenerační program pro rodiny (GASK rodinám)

8/2 2020 (so) od 13.00 hodin / Zou/BACK_mezigenerační program k dílu Olbrama Zoubka
Jak se může spletitá historie promítat v elementární formě? Pojďme společně hledat příběhy, které se mohou zhmotňovat v díle Olbrama Zoubka.

Spolu se ptát. Spolu hledat odpovědi na otázky. Spolu tvořit. Spolu pronikat do moderního a současného umění. Dvě generace, dva úhly pohledu, dva zdroje postřehů a nápadů. Naše mezigenerační programy pro rodiny otevírají nový prostor pro vzájemné obohacování a poznávání nejen umění, ale i sebe samých.

Mezigenerační program pro rodiny připravujeme jedenkrát za měsíc, vždy v sobotu od 13.00 hodin. Vybíráme si dílo jednoho autora ze stálé expozice STAVY MYSLI / ZA OBRAZEM – OBMĚNY A INTERVENCE nebo jej koncipujeme jako jeden z doprovodných programů proměnných výstav. Program je vhodný pro děti od 6 let.

Místo setkání: pokladna GASK / Vstupné: 60 Kč dítě + rodič zdarma / Délka programu: 120 minut / Rezervace nejpozději dva dny předem na zikmundova@gask.cz nebo 725 607 390 / Kapacita 20 osob

Datum konání: 
08. 02.2020

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22