LOVE-ička/ videomapping ve spojení s divadlem

ZAPNI SVĚTLO PRO PEŠÁNKA / 12.–16. 6. 2018
Festival světla ve veřejném prostoru Kutné Hory

Každoroční týdenní festival světla na počest kutnohorského rodáka Zdeňka Pešánka, tvůrce první veřejné světelně-kinetické plastiky na světě, propojující ve svých dílech pohyb, barevné elektrické světlo a hudbu. Více o festivalu na http://www.zapni-svetlo-pro-pesanka.klucivespolek.com/

15. června (pá) od 22.00 hod. / LOVE-ička / Jiří Novák

LOVE-ička je koncept propojení pouličního divadla s videomappingem. S minimálními prostředky – jednou lavičkou, jedním hercem a několika velkými míči – se před zraky diváků odehraje výpravný dobrodružný příběh.

Místo: Opletalova ulice v Kutné Hoře, za OC Pasáž / Cena: zdarma / Délka představení: 20 min.


Festival Zapni světlo pro Pešánka! vznikl za finanční podpory Státního fondu kultury ČR a podpory města Kutná Hora.

Projekt se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a radního Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Karla Horčičky.

Datum konání: 
15. 06.2018

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22