Vernisáž Stella Maris a křest katalogu stálé expozice

V sobotu 12. prosince od 15:00 proběhla vernisáž výstavy Dagmar Šubrtové Stella Maris s kurátorkou Adrianou Primusovou. Ve stejný den bylo pokřtěno druhé, aktualizované vydání katalogu k stálé expozici GASK Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence. Součástí programu byla i virtuální intervence Vojty Polláka do stálé expozice s kurátorkou Veronikou Marešovou. Virtuální intervence byla realizována pomocí dronu a dalších moderních technologií. Diváci během ní mohli sledovat také taneční vystoupení Anny Lipoldové a jejího partnera Matthewa Davida.

Kurátor GASK, Richard Drury o stálé expozici píše:

Stálá expozice GASK je koncipována především jako podnětná „pouť“ myšlenkovým i emočním světem člověka. Díky živému dialogu mezi vystavenými uměleckými díly a doprovodnými aforistickými myšlenkami mají diváci bez ohledu na věk či národnost možnost poznávat umění jako univerzální projev lidskosti, který nás oslovuje napříč časem a místy. Díky této novátorské a inkluzivní koncepci získala stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem prestižní první místo v kategorii Muzejní výstava roku 2014 v národní soutěži Gloria musaealis.

Expozice se od svého vzniku v roce 2014 neustále vyvíjí, odráží dynamickou sbírkotvornou dramaturgii GASK a velkorysým způsobem dokazuje kvalitu a kulturní potenciál sbírkového fondu naší galerie v souvislostech dnešní společnosti. Od prosince roku 2017 se expozice GASK pod názvem Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence představuje ve zcela aktualizované podobě. Vedle řady obměn sbírkových děl je obohacena o nové dlouhodobé zápůjčky, nově vybrané aforismy k jednotlivým okruhům i o dvě nové dvojice stavů mysli. Novým prvkem jsou tzv. intervence neboli cílené vstupy současných umělců, kteří reflektují konkrétní tematické okruhy jinak než cestou „klasických“ výtvarných postupů. Uplatňují například prostorovou instalaci či nová média, tvůrčí prostředky neodmyslitelně spjaté s dnešní tvůrčí citlivostí. V rámci programu GASK bez bariér Lektorské centrum GASK připravilo k inovované expozici rozšířený soubor haptických přepisů vystavených obrazů pro slabozraké a nevidomé návštěvníky a také audio průvodce stálou expozicí a jezuitskou kolejí. Tyto inovace patří k přirozenému vývoji naší expozice, která se měla od samého počátku stát proaktivním a pluralitním projektem schopným sebereflexí a sebeobnovování.

Naše přání zpřístupňovat a rozšířit projekt jako fórum názorové diverzity se odráží ve výběru autorů textů do katalogu: vedle ředitelky Jany Šorfové, autora stálé expozice Richarda Druryho, kurátorky intervencí Veroniky Marešové a vedoucí Lektorského centra Karin Vrátné Militké z GASK jde o umělce a pedagoga Jaroslava J. Alta, kulturní antropoložku Marušku Svašek, básníka a tvůrce happeningů Eugena Brikcia a psychiatra Cyrila Höschla. Všichni uvažují nad smyslem umění a kreativity a každý dospívá k závěru, který dokládá úlohu umění jako neodmyslitelného katalyzátoru lidské identity a společnosti. Česko-anglický katalog v grafické úpravě Lucie Zelené (studio Les kanců) důkladně mapuje současnou podobu stálé expozice GASK. Vedle potěšení z pestrého sledu kvalitních uměleckých děl nabízí nově vydaný katalog i bohatou škálu inspirativních myšlenek.

Záštitu nad publikací k stálé expozici GASK – Galerie Středočeského kraje Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence převzali hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a radní Středočeského kraje pro kulturu a památkovou péči Jan Jakob.

 

 

 

 

Datum konání: 
12. 12.2020

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22