VYNALÉZAVOST/ Mezigenerační program pro rodiny k výstavě Ladislava Šalouna

26. ledna 2019 (sobota) od 13.00 hodin VYNALÉZAVOST - mezigenerační program pro rodiny k výstavě Dotek osudu Ladislava Šalouna. 

Inspirací k programu je stejnojmenná alegorická socha pro Ministerstvo obchodu a Patentového úřadu v Praze. Socha Vynalézavost
měla náročný osud, který společně odhalíme během rodinné tvorby.
 
Místo setkání: pokladna GASK / Místo konání: Ateliér LC GASK a výstava Dotek osudu
Vstupné: 60 Kč dítě + rodič zdarma / Doba trvání: 120 minut / Rezervace nutná na
zikmundova@gask.cz nebo 725 607 390
Datum konání: 
26. 01.2019

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22