Veřejná sbírka Zvony pro Barboru byla zahájena!

Veřejná sbírka Zvony pro Barboru byla zahájena!

Zvony pro Barboru, to je veřejná sbírka na obnovu zvonů Ludvík a Michal. Zvony visí spolu se zvonem Barbora v bývalé jezuitské koleji vedle kutnohorského chrámu sv. Barbory. Ludvík a Michal jsou však v havarijním stavu a od roku 2018 nezvoní. Vlastník, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, usiluje od té doby o jejich opravu. Veřejnou sbírku považuje za velmi dobrý způsob, jak do dění zapojit také veřejnost. Slavnostní zahájení sbírky se koná 4. září 2021 od 12 hodin na vyhlídce kaple Božího těla vedle chrámu sv. Barbory. Součástí programu budou komentované prohlídky svatobarborských zvonů.

Veřejná sbírka Zvony pro Barboru je veřejná sbírka na obnovu zvonů Michal a Ludvík. Od zjištění jejich havarijního stavu v roce 2018 usiluje vlastník, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, o jejich opravu. Ta bude kvůli závažnosti poškození zvonů technicky i finančně velmi náročná.

Slavnostní zahájení veřejné sbírky proběhlo dne 4. září 2021 od 12 hodin do 16 hodin na vyhlídce kaple Božího těla u chrámu sv. Barbory. 

Další příležitost zhlédnout zvony ve věži jezuitské koleje nastane také během Dnů evropského dědictví (EHD), a to v neděli 12. 9. 2021 od 10 do 17 hodin.

Jak je možné do veřejné sbírky Zvony pro Barboru přispět:

  1. Zasláním finančního daru na bankovní účet České spořitelny, a. s., vyhrazený pouze pro veřejnou sbírku na opravu zvonů, číslo účtu: 6008553379/0800. Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení dárce.
  2. Finančním příspěvkem do označené pokladničky umístěné v chrámu sv. Barbory.
  3. Složením finanční hotovosti v kanceláři arciděkanství (Jakubská 1, Kutná Hora).
  4. Prostřednictvím QR platby.

Podrobnosti o sbírce najdete v přiložené tiskové zprávě. Více informací o samotných zvonech si můžete přečíst ZDE.

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22