Videa k výstavám

Natočili jsme pro Vás nová videa k výstavám, které můžete virtuálně navštívit spolu s našimi kurátory:

Jaké známé, či méně známé tváře se skrývají v našich sbírkách? Podívejte se na video k výstavě Já je někdo jiný / Autoportrét ze sbírek GASK 

Výstava Samota uprostře davu: Charles Baudelaire a české umění věnována dvoustému výročí narození významného francouzského básníka představila vliv jeho osobnosti a díla na české umění od konce 19. stol. do současnosti. 

Výstava Emil Zavadil / Ornament - Geometrie - Hra  je umělcovým debutem, a byla uspořádaná k autorovým 85. narozeninám. Vystudovaný architekt zaujatý matematikou a geometrií zkoumá v ploše kompoziční vlastnosti a možnosti základních geometrických tvarů. Základem je jejich variování, které otevírá řadu kombinačních možností. 

Výstavu Férový okruh Vám představí její kurátorka Veronika Marešová. Jde o sofistikovaný projekt francouzského sochaře Gwénaela Morice, který vytvaří design z plastových obalů produktů běžně používaných v evropských domácnostech. 

Prolínání komerce a alternativy, míšení trendů a stylu, to všechno tvoří "theatrum mundi", které malířka Michaela Petrů zobrazuje ve své tvorbě se shovívavostí a nadhledem. Podívejte se na video k její barevné výstavě Baletka s plnovousem

V projektu Konfigurace Jana Stolína jsou rozehrávány a navzájem k sobě kontextuálně vztahovány základní komponenty instalace. Výstava byla instalací sestavenou z různě velkých hranolů, umístěných na zvýšené platformě. Společně vytvářející jednoduchou prostorovou, minimalisticky cítěnou kompozici. 

Výstava Šimona Sýkory WASTELAND se dá charakterizovat magicky znepokojivou a melancholickou atmosférou v době po vypuknutí pandemie, která se objevila v autorově fugurální malbě. 

Latinský termín Stella Maris – hvězda mořská – je spojován s Pannou Marií jako ochránkyní námořníků či s bránou nebes. Autorka jej použila pro název své instalace, sestavené pod barokní klenbou Experimentálního prostoru s historickým bazénem, jako metaforu zrcadlení vzdáleného univerza a skryté povahy Země. 

Výstava Řád a náhoda Jana Kubíčka zrcadlí princip náhody a jeho protiklad, logiku a řád, jako jednu z možností, jak obnovit a uvolnit dosavadní myšlení. Jedná se o první soubornou výstavu předkládající Kubičkovu kresebnou tvorbu.

Výstavou Lidé chleba a masky smrti představuje představuje své textilní stély, vytvořené technikou strážnického modrotisku, multimediální umělkyně Adéla Součková. Ta prostřednictvím svých děl navazuje dialog s řemeslnou tradicí spjatou s prožíváním přírody a pohybem v krajině.

Výstava Nejistý popud prozkoumává uměleckou genezi a transformaci tvorby absolventky pražské AVU Alžběty Josefy. V současné práci, jak malířka sama zmiňuje, je více akcentována barva, jež je pro ni nositelkou smyslových vjemů nejen vizuálních, ale také chuťových, čichových a případně i zvukových. Intenzivní kolorismus vnáší do pláten světlo a další prostorové dimenze.
 
Petr písařík využívá své široké spektrum vizuálních výrazových prostředků v site-specific instalaci vytvořené ve výstavním prostoru Whitebox, dlouhodobě sledujícím přesahy designu do volného umění. Na svou výstavu Tondeo Materiam neboli stříhám/krájím/trhám látku/hmotu zve autor v krátkém videu.

Česká akademická malířka, sochařka, grafička a multimediální výtvarnice Adéla Matasová představuje společně s kurátorkou Veronikou Marešovou svou instalaci Komunikace I. Ve videu společně mluví také o práci a chystané výstavě, která se uskuteční tento rok v prostorách GASK. 

Multimediální výstava Johana Střížková / The Great Oxidation Event metaforicky naznačuje poselství, které je zřejmé: Jsme na pokraji fatální proměny světa, jak ho známe. Možná i na počátku našeho zániku. Více ve videu.   

Video k výstavě Josef Svoboda - scénograf  představuje autora a jeho dílo. Současně obsáhne v chronologickém přehledu sled Svobodových divadelních realizací, které doprovodí výběr autorova obsáhlého archivu - kresby, studie a makety. 

Fakticky / Fakticky, to je stylizovaná prezentace šperkařského studia FAKTICKY. Podívejte se prostřednictvím našeho videa do galerijního prostoru WHITEBOX  kam byl přenesen ateliér, umělecká dílna a výstava nejnovější kolekce šperků. 

Galerie Středočeského kraje představuje prostřednictvím tohoto videa výstavu Michala Škody / Kontinuální doteky. Jde o autorskou instalaci autora, která tvoří v prostorách GASK koncepčně uspořádany celek, jehož pomyslným středem jsou deníkové záznamy, které se propisují do definitivních kreseb.

Video k výstavě kutnohorského rodáka Stanislava Dive / Květy z ráje vás provede dílem sestaveným z několika cyklů. Titul celé výstavě dal jeden z nich Květy z ráje, ten je inspirován zářivými vitrážemi oken francouzských gotických katedrál.

Vojtěch Horálek / Velké koupání - výstava odkazující k oblíbené aktivitě 80.let 20.století spojené s kultem vysportovaného těla, povrchností, soutěživostí a pomíjivostí. Originální autorský rukopis kombinuje malbu, koláž a šité fragmenty.

Podívejte se na video k výstavě Evy Sakumy / Portrét Kóro, společně s kurátorkou Veronikou Marešovou se dozvíte, jaké jsou inspirační zdroje této umělkyně a jak moc jí ovlivnila asijská kultura a uměni.

Trendy v současném umění představitelů mladší a střední generace prezentuje výstava Artikl. Sedm let umění připravenou ve spolupráci s magazínem Artikl. Kurátorka Veronika Marešová provází výstavou a ukazuje rozmanitost zastoupených druhů umění - od malby, po objekty a video art.  

Jak přesahuje grafika do ostatních druhů médií ukazuje výstava Jaroslavy Severové / Nejisté skutečnosti, její kurátor Richard Drury ve video prohlídce prezentuje pohledy na tvorbu této výrazné představitelky současné grafiky a ukazuje její přesahy do ostatních druhů médií.  

Pro milovníky tvorby Jiřího Trnky jsme natočili video prohlídku výstavou Jiří Trnka / V zahradách imaginace.

 

Videa ze všech výstav, včetně těch starších výstav nejdete na našem You Tube kanále ZDE.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22