49° 56.822’, 15° 15.870’ - Prokop Bartoníček

06. 04.2014 - 27. 06.2014

Prokop Bartoníček (*1983) patří k mladé generaci současných umělců, kteří uplatňují nejnovější technologické inovace jako přirozený vyjadřovací prostředek. Jejich tvůrčí arénou není ateliér, ale celá globální komunikační síť. Na rozdíl od mnoha jeho vrstevníků se Bartoníček však neodpoutává od prožitých rozměrů lidského bytí, neodplouvá do umělých rovin virtuální reality. Cílem jeho tvorby je naopak promyšlená (přitom stále experimentální) konfrontace uhrančivě dokonalého projevu elektronických médií a neméně fascinujícího „pravého“ světa člověka a přírody. Ve vzniklém dialogu mezi těmito sférami jde autorovi především o odkrývání procesů odehrávajících se jak v lidské mysli, tak v přírodě a vesmíru. Podněcuje tak v naší představivosti vědomí o zákonitostech (ale také o nepředvídatelných jevech), které podmiňují hmatatelný rámec lidské civilizace a koneckonců i nedozírné pohyby kosmu.

Výstava s názvem „49° 56.822, 15° 15.870“ (odvozeným od souřadnic místa jejího konání) je trojdílným site-specific projektem, připraveným přímo pro jedinečné prostory Galerie Středočeského kraje – konkrétně pro barokní lékárnu a lázně Jezuitské koleje. Všechna tři díla balancují na hraně technologického průzkumu a konceptuálního umění. Hlavní instalace využívá UV laser projektor vlastní konstrukce – paprsky světla odrážející se o rozvlněnou vodní hladinu opisují abstraktní struktury na fosforovou plochu. Další dílo zasahuje do klasického procesu sítotisku a spojuje tak starou řemeslnou formu s dnešním fenoménem tzv. generative graphics. Poslední dílo pak jednoduchým zábleskem světla nahraje do očního pozadí diváka na krátkou chvíli jeho vlastní tvář, a otevírá tak polemiku o křehké hranici mezi obrazem reality a představou lidské mysli.

 

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22