Eduard Ovčáček – Intermediální přesahy 7/5 - 17/9 2017

07. 05.2017 - 17. 09.2017

vernisáž: 6/5 2017

trvání výstavy: 7/5 – 17/9 2017

prostory: Přesahy grafiky

kurátor: Richard Drury

 

Ve své tvorbě se Eduard Ovčáček (1933) zabývá malbou, grafikou, koláží, plastikou, vizuální a konkrétní poezií, lettristickou fotografií, akcemi a instalacemi. Aspekt snadné komunikativnosti grafiky mezi lidmi ve světě byl důvodem, proč se mu grafika stala prvořadým mediem od nástupu na zprvu neoficiální slovenskou scénu. V letech 1959 až 1968 se soustavně věnoval rozvíjení techniky strukturální grafiky a malby. Po ustanovení Klubu konkrétistů v roce 1967 se začal věnovat technice serigrafie, v níž do svých kompozic v kontextu písma a staronových znaků zařazoval i figuru. Výtvarné možnosti serigrafie rozšířil od devadesátých let 20. století v souvislosti s digitálními technologiemi.

Od roku 1964 Eduard Ovčáček žil a pracoval v Ostravě, v letech 1984 až 1989 se z politických důvodů usadil v Praze, kde později podepsal prohlášení Charty 77. V letech 1991–2012 působil jako vysokoškolský pedagog na Ostravské univerzitě. Nejprve po založení Ostravské univerzity v roce 1991 řídil katedru výtvarné tvorby (KVT) a v dalších letech po ustavení Fakulty umění vedl katedru kresby a grafiky.  V době fungování na KVT uspořádal několik tvůrčích setkání s mezinárodní účastí – Workshopy serigrafie.  Následně jako kurátor zorganizoval řadu výstav s názvem Česká serigrafie u nás i v zahraničí.  Zúčastnil se řady autorských a společných výstav a sympozií u nás i v zahraničí.  Žije a pracuje v Ostravě.

Autorova výstava v GASK představuje rozměrnější grafiky, obrazy a prostorové formy vytvořené technikou serigrafie a kombinovanou technikou otisků a malby akrylem na plátně a papíru. Bude vystaven soubor větších formátů grafik, obrazů na téma „Šifry & citace“, prostorové formy a videa z akcí. Čísla a grafémy v různých konstelacích uvádějí diváka do problematiky lettristické tvorby autora, který využívá písma, znaků, čísel a piktogramů jako inspirativní výtvarné předlohy ve své tvorbě. Obrazy reflektují problémy dnešního života člověka v globálním prostředí různorodých informací, které nás každodenně neustálé atakují. Některé konkrétní citace textů, které jsou v obrazech zašifrované, obsahově doplňují atmosféru a vnitřní energii děl autora.

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22