FORMA - studio TYFORMY - Julie Šišková a Pavla Vachunová

06. 04.2014 - 01. 06.2014

Mladý designérský tandem tyformy – Julie Šišková (*1984) a Pavla Vachunová (*1982), dvojice vzešlá ze společného studia Ateliéru keramiky a porcelánu na VŠUP v Praze – uvádí v galerijním prostoru WHITEBOX projekt zabývající se tradičním fenoménem keramického průmyslu – vázou. V trojdílné site specific expozici Forma dominuje centrální artefakt zvíci člověka, který je vyrobený z místních ušlechtilých jílů, obohacených o semena plevelných rostlin. Díky příznivým podmínkám – dostatečnému osvitu, pravidelné kvalitní zálivce a pozorné péči galerijních pěstitelů – dochází k pozvolné metamorfóze, klíčení a obrůstání, vystaveného objektu. Osamocený neživý solitér a centrální prvek instalace se mění v živoucí kolonii rostlinných organismů. Původní funkčnost vázy jako estetického hostitele a místa „posledního odpočinku“ květin je zcela anulována. Z rostlinného sarkofágu vzniká úrodný objekt – zelenající se a vzkvétající herbální inkubátor.

Postranní křídla triptychu doplňují individuální práce autorek. Julie Šišková vystavuje svůj dlouhodobý koncept Underground – podzemní porcelánový set, který vznikl kontrolovaným hloubením a odléváním děr v zemi, zachycuje a zhmotňuje otisk v půdě. Vzniklé porcelánové fosílie fungují jako paměťový záznam daného místa a konkrétní situace. Naproti tomu Pavla Vachunová tematizuje vázy v rovině vztahů a dialogů. Amfora jako atribut ženskosti je hravě propojována a kombinována s falickými tvary válců zastupujícími mužský princip. Jednoduché rozmístění nádob evokuje spletitost mezilidské komunikace. Všímá si a vizualizuje momenty vedoucí od sblížení, k proniknutí až po případnou destrukci.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22