Jan Kovářík – Xushi / Hmota prázdnoty 23/4 - 11/6 2017

23. 04.2017 - 11. 06.2017

Vernisáž:  22/4 2017

Trvání výstavy: 23/4 – 11/6 2017

Prostory: experimentální prostor

Kurátor: Richard Drury

Jan Kovářík (1980) hledá smysl přírody a kosmu v okouzlujícím kaleidoskopu jejich struktur; postupnou tvarovou redukcí dospívá k abstrahované prostorové esenci jejich vnitřní logiky a energie, odkrývá tak jejich tajemství a souvislosti se světem člověka. Autor se tím stává nejen objevitelem mikrokosmu a makrokosmu, ale i jejich intuitivním tvůrčím zprostředkovatelem. Při svém znovuoživení plastické hmoty směřuje Jan Kovářík k elementární podstatě člověkem vnímané přírody, v níž objem, proporce, pevnost, stavba a skladba spolu nacházejí zákonitou vyváženost. Z jeho „zápasu s hmotou“ vycházejí soběstačné tvary, představující proměnu přírodního tvaru v prostorovou poetiku humanistického vědomí. 

Autorova výstava v GASK však tentokrát radikálně směřuje opačně od tradičního představení hmotných plastických děl. Místo výsledných odlitků se zde představí sochařské formy, z nichž se díla teprve rodí. Tvůrčí nástroj, který jakožto součást výrobního procesu zpravidla zůstává „utajeně“ v ateliéru, naopak vstupuje do významového ohniska výstavního prostoru. Obyčejný kus sochařského vybavení se tak proměňuje v cosi jako ready-made, vyměňuje si úlohu neviditelného „lůna“ esteticky krásných plastik za postavení post-estetického, konceptuálně provokativního objektu, který klade řadu zásadních otázek vztahujících se k přítomnosti a nepřítomnosti, originálu a kopie… Autor nás tak nutí přemýšlet nad samotným smyslem sochařství a umění obecně: V čem tkví kouzlo prázdné formy? Je jen materiálním přechodníkem ke zrodu sochy? Schránou, slupkou, skořápkou, mezicestou a mezikrokem? Jaký je soulad mezi jejím vnitřním negativním obsahem a vnějším technickým tvarem? Má schopnost nést sama břímě uměleckého artefaktu? Nestává se postupně již sama archaickou při nástupu nových technologií?

Když je originál nenapravitelně zničen a jen sama negativní forma nese poselství hmoty, kterou obklopovala, jen ona může opět zrodit podstatu, kvůli níž sama vznikla…

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22