Jan Steklík - Práce na papíře ze sbírek GASK

14. 09.2014 - 24. 02.2015

BLACKBOX

Komorní výstavní prostor galerie je vymezen na prezentaci prací na papíře především ze sbírek GASK.

 

3. patro

Tvorbu Jana Steklíka charakterizuje zejména experiment s papírem. Široké spektrum jeho výrazových prostředků však sahá od akcí v krajině, které pořádá od počátku sedmdesátých let, přes mail-artové akce po tvorbu objektů.

GASK má ve svých sbírkách 18 koláží a kreseb charakteristických zejména pro starší období Steklíkovy tvorby. Do sbírek GASK byly získány v roce 1990. Novější práce ani záznamy akcí v krajině ve sbírkách nejsou.

Pozoruhodný je soubor jeho raných děl z konce padesátých let. Abstraktní subtilně lyrické práce, pro něž bylo východiskem kubistické zacházení s tvary a plochou, pozvolna přešly k informelně temným strukturám. Pod vlivem estetiky informelu dále tvořil koláže a dekoláže specifickou technikou vypalovaného papíru nesoucí záznam prožívané reality. V propalovaných kolážích zůstaly zbytky cigaret, celofán, gáza, mezi tím proniká kresba. Cyklus Para musica (1965) vyjadřuje vztah k hudbě v jeho díle přítomný od počátku. Obdiv k Johnu Cagovi později vyjádřil v rozsáhlém cyklu koláží a kreseb. Už v 60. letech byla jeho tvorba procesuální povahy. V kolážích je proces zachycen propalováním a vrstvením papíru. Cigaretový oheň používal i později, kdy jím vytvářel kresebné struktury. Informelní estetice se do velké míry vymykal, více než smysl pro objekt a hmotu ho zajímal proces a jeho záznam na papíře. Tíhnul více ke sledování přírody a jejich struktur. Konceptuální charakter tvorby jednoznačně převážil. V následující etapě vyzýval k akci s papírem např. v „Odstřihovánkách“, „Zamalovánkách“ či „Nastřihovánkách“. Vybízí v nich diváka k zapojení do tvůrčího procesu, vyzývá ke hře. Steklíkova konceptuální aktivita v sobě současně nese prvky intelektuálního humoru, někdy ironie, poezie a hry. Jeho práce se dosud odvíjejí v početných cyklech a proces jejich ukončení není nikdy hotov.

Adriana Primusová, kurátorka výstavy

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22