Jaroslav J. Alt - Keře, obzor, oblaka

15. 11.2015 - 14. 02.2016

Galerie V.

4. patro

Výstava „Keře, obzor, oblaka“ přiblíží vybrané soubory kontemplativních obrazů a kreseb kutnohorského rodáka Jaroslava J. Alta. Všestranná osobnost malíře, grafika, restaurátora a pedagoga nám v esteticky vyzrálém provedení předloží své umělecko-filosofické nazírání na provázanost lidské existence s krajinou, která jej prostupuje, ovlivňuje a formuje zároveň. Autor sám tento stav výstižně charakterizuje následujícími slovy:

„Pronikání do krajiny není pronikáním k vizuálnědefinovatelnému tématu či motivu, ale pronikáním duševním. V důsledku jde o narůstající pocit schopnosti otevřít si krajinu v její větší intimitěa hloubce, schopnosti více se přiblížit k neviděnému, skrytému a uklidnit svou mysl pro příjem něčeho, co je nepoznatelné, přesto však přítomné.”

Jiří Hůla a Veronika Marešová, kurátoři výstavy

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ_EOy4T5OU

Video z vernisáže výstavy.

Doprovodný program

Snídaně s umělcem

30/1 2016 od 10.00 hodin ve druhém patře Severního křídla

  • 30. 01.2016

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22