Jaroslav Valečka - Krajina vnitřní a krajina vnější

Jaroslav Valečka, Horský hotel, 2015
19. 03.2016 - 22. 05.2016

Vernisáž:19/3 2016, 17 hodin
Trvání výstavy: 20/3—22/5 2016
Prostory: Café fatal
Kurátorka: Veronika Marešová

Jaroslav Valečka konzistentně setrvává na svých klasických malířských pozicích. Systematicky navazuje na kořeny evropského krajinářství v linii severního romantismu,
přičemž zároveň čerpá z modernistické malby expresionistické a v jistém smyslu i symbolistické.
Nejde však o recyklaci prověřeného a již viděného, ale o budování osobitého uměleckého rukopisu s nezaměnitelným koloristickým charakterem.

Valečkova krajinomalba je úzce vázána na Lužické hory v severních Čechách, kraj jeho dětství a dospívání. Umělec zachycuje krajinu jako obraz lidí, kteří ji obývají.

         

 

     

 

Veronika Marešová, kurátorka

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22