Jaroslava Severová - Nejisté skutečnosti

09. 02.2020 - 26. 04.2020

Vernisáž: 8/2 2020

Kurátor: Richard Drury

Komentovaná prohlídka: 27/2 2020 od 15 h

Jaroslava Severová (1942) je od šedesátých let dvacátého století neopomenutelnou postavou současného českého umění. Celou rozsáhlou oblast její tvorby, zahrnující grafiku, malbu, objekty a instalace, spojuje zásadní snaha ovlivnit vzájemnou závislost faktorů (viditelných i neviditelných), které se mísí a vytvářejí mnohovrstevnou osu toho, co nazýváme realitou.Autorka se zabývá tvůrčí rekonstrukcí vesmíru, jenž nás obklopuje – jeho daných bodů a spojujících sil –, za použití jazyka primárních prvků (základních tvarů, pohybu, světla, barvy) a pečlivě sledovaného procesu fragmentace. Prostřednictvím variací a kombinací vytváří otevřené příběhy, nebo lépe řečeno významové situace, které vycházejí z osobní reflexe, ale stávají se univerzálním tématem umění a branou k porozumění jevům, které nás obklopují.

Jestliže se Jaroslava Severová od šedesátých let věnovala tradičním grafickým technikám leptu a akvatinty, v devadesátých letech se jí otevřela nová, zásadní kapitola, umožněná a jistě také inspirovaná jejím tehdejším pedagogickým působením na Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze. Tou kapitolou, která dodnes zůstává hlavním polem jejího tvůrčího zkoumání, je počítačová grafika. Přesun od tradičních grafických technik k digitálním médiím jí sice přinesl mnoho čerstvých podnětů, přitom však plynule navazovala na problematiku a tematiku celé své předchozí tvorby.

Při úvaze nad grafickou tvorbou Jaroslavy Severové nelze opomenout její prostorové realizace, ve kterých paralelně a integrálně řeší podobný okruh otázek jako ve své grafice. V nich je patrný autorčin stálý záměr: usilování o spoluúčast vnímatele na reflexi výtvarného díla a čtení jeho možných významů.

Jaroslava Severová se na výstavě Nejisté skutečnosti, konané v rámci programu Přesahy grafiky, představuje retrospektivním průřezem grafickou i prostorovou tvorbou. V průběhu konání výstavy vychází – za finanční podpory Pedagogické fakulty Univerzity Hradce Králové, kde autorka působí od roku 2005 – publikace mapující její tvorbu posledních sedmi let.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

  • 08.02. 10:00, 09.02. 10:00, 11.02. 10:00, 12.02. 10:00, 13.02. 10:00, 14.02. 10:00, 15.02. 10:00, 16.02. 10:00, 18.02. 10:00, 19.02. 10:00, 20.02. 10:00, 21.02. 10:00, 22.02. 10:00, 23.02. 10:00, 25.02. 10:00, 26.02. 10:00, 27.02. 10:00, 28.02. 10:00, 29.02. 10:00, 01.03. 10:00, 03.03. 10:00, 04.03. 10:00, 05.03. 10:00, 06.03. 10:00, 07.03. 10:00, 08.03. 10:00, 10.03. 10:00, 11.03. 10:00, 12.03. 10:00, 13.03. 10:00, 14.03. 10:00, 15.03. 10:00, 17.03. 10:00, 18.03. 10:00, 19.03. 10:00, 20.03. 10:00, 21.03. 10:00, 22.03. 10:00, 24.03. 10:00, 25.03. 10:00, 26.03. 10:00
    8/2 - 26/3 2020 / POD POVRCH_Jaká část mě jsem skutečně JÁ? Jaká část nás jsme někdo JINÝ?
Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22