Jiří Anderle Pod kůží

18. 09.2016 - 20. 11.2016

vernisáž: 17/9 2016

trvání výstavy: 18/9 - 20/11 2016

prostory: Blackbox

kurátor: Richard Drury

Od svého nástupu na českou výtvarnou scénu v polovině šedesátých let dvacátého století v rámci návratu k figuraci získal Jiří Anderle (*1936) zcela ojedinělé místo nejen v domácím, ale i v mezinárodním kulturním kontextu. Proslul především svou grafickou tvorbou, ve které vyvíjel nezaměnitelnou uměleckou řeč založenou na mistrném ovládání a kombinování grafických technik. Při veškeré rozmanitosti forem a postupů můžeme vnímat v Anderleho projevu společný jmenovatel kritického humanistického vidění zaměřeného na konkrétní historické jevy i obecná lidská témata. Reflektuje svět prostřednictvím groteskní proměny, v níž se lidská postava stává metaforickým ztělesněním vnitřní povahy. V autorových výjevech jsme svědky velkolepých dramat, v nichž se strach a úžas z lidského „pradávna“ volně mísí s ostrou ironizací záporných jevů moderní společnosti.

Autorova výstava v rámci programu Blackboxu se koná u příležitosti jeho letošních osmdesátých narozenin. Proběhne paralelně k velké retrospektivě jeho díla v Obecním domě v Praze spolupořádané GASK. Výstava „Pod kůží“ představuje komorní průřez Anderleho vrcholnou grafickou tvorbou z 60. a 70. let 20. století ze sbírek GASK. Název výstavy se vztahuje k autorově příznačné schopnosti ve své tvorbě analyticky „nahlížet“ do lidského nitra.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22