Jiří Beránek - Jako tažní ptáci

01. 02.2017 - 12. 02.2017

vernisáž: 1/2 2017 - křest monografie

trvání výstavy: 1/2 - 12/2 2017

prostory: Přesahy grafiky

kurátor: Richard Drury

Ve středu 1. února 2017 v 18:00 hodin se v prostorách výstavního programu „Přesahy grafiky“ v GASK bude konat křest nové monografie Jiřího Beránka. Monografie mapuje Beránkovu téměř padesátiletou dráhu sochaře. Jeho tvorbu reflektují texty Ivana Neumanna, Aleny Potůčkové a Silvie Stanické spolu s krátkou úvahou Richarda Druryho. Mezi bohatým výběrem reprodukcí autorových soch a instalací najdete i pohledy na jeho výstavu „Mezidobí“, která se uskutečnila v GASK v roce 2015. Knihu koncipovala a zredigovala Silvie Stanická, pedagožka na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Křest bude zároveň vernisáží krátkodobé výstavy Beránkových kreseb „Jako tažní ptáci“, kterou uvede Dušan Brozman, kurátor a pedagog na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava potrvá do 12. února. Srdečně zveme!

O autorovi

Sochař Jiří Beránek (1945) patří ke generaci umělců, kteří se museli jako čerství absolventi uměleckých vysokých škol definovat ve svém díle v době útlaku a následného „mravního neklidu“ normalizačních sedmdesátých let. Umístnění i symbolika jeho soch či instalací se určuje především podle pomyslných „uzlových bodů“ historického lidského počínání či přírodního dění v krajině. Mnohdy jde přímo o průsečík mezi silami přírody a lidským osudem. Beránkovy sochy vznikají procesově, řezy sekery a myšlenkami tvůrce se zhmotňuje předmět, který hledá souvztažnosti se svým okolím a s minulostí. Sochařský objekt se tak stává pootevřenou mnohovrstevnatou schránkou, celistvým záznamem i rituálně komunikačním nástrojem zároveň. Profesor Jiří Beránek působí od roku 2005 na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, kde vede ateliér Socha a prostor.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22