Jiří Rouš a David Šmitmajer / Flagellum Dei / EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR

27. 10.2013 - 30. 03.2014

Experimentální prostor představuje aktuální „site specific“ projekt Jiřího Rouše a Davida Šmitmajera nazvaný Flagellum Dei (Bič boží), jenž velmi emotivně pracuje s geniem loci barokního sklepení Jezuitské koleje. Oba autoři mají společnou zkušenost získanou v oboru audiovizuálních studií na pražské FAMU. Aktivně se také účastnili a účastní mnoha improvizačních performancí, workshopů, světelných a multimediálních festivalů i galerijních vystoupení s prvky VJingu, synestézie, „expanded cinema“ a zvukově-obrazových experimentů využívajících filmovou smyčku a „found footage“ materiál. 

Senzibilní instalace Flagellum Dei spojuje oba autorské rukopisy a přístupy v jeden celek. Inklinace k rozpadu forem, nedokonalým strukturám a chybám kontrastuje s exaktním a propracovaným audiovizuálním uchopením prostřednictvím nejmodernějších technologií a aplikací. Přestože umělci tíhnou obecně spíše k formálnímu nenarativnímu vyjádření, Flagellum Dei sleduje jistou tematickou linii. Metaforicky vizualizuje lidské utrpení, bolest a strach jako produkt nadvlády, moci a kontroly prostupující lidskou existencí od dávných prvopočátků až do současnosti.

Středem veškerého dění v prostoru je elektromotor, který je napojen na síť senzorických zařízení a elektrických obvodů fungujících jako pomyslný arbitr nevyslyšených nebo neslyšených pravd a lží. Všeobjímající tíživá tma prosycená vlhkem je v nepravidelných rytmech plněna akustickými projevy konopného lana hnaného rotorem soustrojí. Zvuk rodící se při kontaktu lana se zdí podněcuje k zamyšlení nad významem a funkcí, jež lano jako nástroj plnilo v historii lidstva, a zároveň je hybatelem dění a silou ovládající hmotu. Nainstalovaný objekt dráždí naši představivost, probouzí a spouští asociační řetězce fluidních či efemérních výjevů a přízraků. V zamlženém kontrastu se tu setkává bohatství s askezí. Kdo trpí a kdo je komu nadřazen, je nezřetelné, záměna rolí je žádoucí. Záměr tvůrců, jimi vytvořená instalace a vjemy pozorovatelů jsou však nerozdílně spojeny.  

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22